Reklama

Ogromne inwestycje drogowe na Podkarpaciu. Również w powiecie kolbuszowskim. Co planuje GDDKiA Rzeszów?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Ogromne inwestycje drogowe na Podkarpaciu. Również w powiecie kolbuszowskim. Co planuje GDDKiA Rzeszów? - Zdjęcie główne

W powiecie kolbuszowskim szykuje się kilka dużych inwestycji | foto GDDKiA Rzeszów

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Na Podkarpaciu, także w powiecie kolbuszowskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w planie realizacje dużych inwestycji drogowych. Co zostało już wykonane i jakie plany są na 2022 rok?

45 km drogi ekspresowej S19 oddanej do użytku i prawie 39 km w realizacji, zakończenie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK77) i rozbudowy DK94 w Łańcucie, przygotowanie kolejnych ośmiu nowych dróg obwodowych, ale także działania na istniejącej sieci dróg krajowych poprawiające bezpieczeństwo i jakość podróżowania. Tak w dużym skrócie można opisać rok 2021 na drogach krajowych Podkarpacia.  

Inwestycje drogowe na Podkarpaciu

 • S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek: pięć odcinków oddanych do ruchu, trzy w realizacji, dwa na etapie przetargu, trzy w przygotowaniu  
 • Obwodnice w budowie i przygotowaniu: obwodnica Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta oddane do ruchu, osiem na etapie przygotowania   
 • Decyzja środowiskowa dla rozbudowy S19 Sokołów Małopolski - Jasionka oraz 60 proc. zaawansowania na DK28 Przemyśl - Medyka    
 • Ponad 150 mln zł na remonty dróg, zadania mostowe i budowę chodników  

S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek   do dyspozycji  

Obecnie kierowcy w województwie podkarpackim mają już do dyspozycji prawie 76 km szlaku Via Carpatia, z których ponad 45 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała w tym roku: 

 1. Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,  
 2. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,  
 3. Nisko Południe - Jeżowe, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł,  
 4. Jeżowe - Łowisko, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,  
 5. Łowisko - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.    
W naszym województwie roboty budowlane prowadzone są na jednym, liczącym ok. 9 km odcinku między miejscowościami Zdziary a Rudnik nad Sanem. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku. 

Mapa - inwestycje na Podkarpaciu

W realizacji, w systemie Projektuj i buduj, są następujące odcinki: 

 • Rzeszów Południe - Babica (długość ok. 10,3 km, wartość umowy na realizację 2,23 mld zł), 
 • Iskrzynia - Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację ok. 365 mln zł),  
 • Miejsce Piastowe - Dukla (długość 10,1 km, wartość umowy na realizację ok. 478 mln zł).  
 Na etapie przetargu znajduje się 29,7 km drogi ekspresowej S19: 

 • Babica - Jawornik - długość 11,5 km, na etapie przetargu (po wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie jest w trakcie kontroli Prezesa UZP), 
 • Dukla - Barwinek - długość 18,2 km, na etapie przetargu (otwarcie ofert 24 stycznia 2022 r.). 
 •  
 • Natomiast na etapie opracowania koncepcji programowej jest 23,6 km. Są to odcinki: 
 • Jawornik - Lutcza - długość 5,2 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej, 
 • Lutcza - Domaradz - długość 6,3 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej, 
 • Domaradz - Iskrzynia - długość 12,1 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej. 

Obwodnice w budowie i przygotowaniu      

15 maja udostępniono kierowcom obwodnicę Stalowej Woli i Niska (DK77) o długości ponad 15 km. Nowa droga wyprowadziła z centrum miast uciążliwy ruch tranzytowy, który kieruje się w stronę przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka).

- Tym samym inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie miejskiego układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości na DK77. Nowa obwodnica ponadto łączy się z budowanym szlakiem Via Carpatia, a to oznacza otwarcie terenów północnego Podkarpacia na nowe szanse rozwojowe. Realizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska była dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 297 229 777,01 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowiła 194 135 035,67 zł.   

- informuje Joanna Rarus, przedstawicielka rzeszowskiego GDDKiA. 

W listopadzie zakończyła się rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta). W ramach zadania pozostawiony został przekrój drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną.

- Roboty polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie było to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Zakres prac obejmował także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych - pięciu rond na przecięciu DK94 z DW877, DW881, ul. Kościuszki, ul. Graniczną i DP1520R, oraz skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, wybudowano obustronne chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. Prace na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta prowadzone były przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94

- wyjaśnia Joanna Rarus.  

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla sześciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji. Dwa pozostałe są na etapie przetargu: 

 1. obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 2. obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 3. obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 4. obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.), 
 5. obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.), 
 6. obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.), 
 7. obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową po otwarciu ofert), 
 8. obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert).  
Dla obwodnic Jasła i Sanoka wykonywane są Koncepcje programowe, natomiast pozostałe obwodnice są nowymi zadaniami, dla których proces przygotowawczy dopiero się rozpoczyna. Wyłonieni wykonawcy opracowują STEŚ-R, który swoim zakresem obejmuje opracowanie Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).  

Pozostałe duże zadania drogowe    

Ważnym i strategicznym zadaniem jest realizowana rozbudowa 7-kilometrowego odcinka DK28 Przemyśl - Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej do dwóch pasów w obu kierunkach (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m).

Dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, jezdnia prawa na dojeździe do granicy na długości 0,5 km będzie miała rozszerzenie do czterech, a następnie do pięciu pasów ruchu. Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś. Rozbudowane zostaną skrzyżowania z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe.

Powstaną dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów. Zaawansowanie prac wynosi 65 proc. Zakończenie robót zaplanowano na połowę 2022 r.   

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe, jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno - Jasło, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka. Dla tej ostatniej inwestycji opracowano już Koncepcję programową. 

- Uzyskaliśmy także decyzję środowiskową oraz zatwierdzony został Program inwestycji. W I kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj

- informuje GDDKiA.    

Na etapie przygotowania jest również budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko, dla której opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. 

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników  

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.  

W tym roku zakończyło się kilka zadań drogowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym m.in.:    

 • budowę systemu łączności alarmowej na podkarpackim odcinku autostrady A4 i ok. 30 km S19 (wartość: 13,8 mln zł), 
 • rozbudowę DK84 wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska w m. Brzegi Dolne (wartość: 3,5 mln zł),   
 •  likwidację osuwisk zlokalizowanych w ciągu DK19 w m. Tylawa (wartość: 14,7 mln zł),  
 • likwidację osuwiska w ciągu DK19 w m. Trzciana (wartość: 9,5 mln zł),  
 • rozbudowę DK77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie (dł. 8,3 km, wartość: 51,5 mln zł),  
 • rozbudowę DK84 na odcinku Lesko - Glinne (dł. 1,8 km, wartość: 14 mln zł),  
 • przebudowę mostu w m. Jasienica Rosielna w ciągu DK19 (wartość: 18,5 mln zł), 
 • budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu DK77 w m. Motycze Szlacheckie (wartość: 350 tys. zł). 

Inwestycje na drogach w 2022 roku

W przyszłym, 2022 roku, kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku bieżącym, tj.: 

 • budowa chodnika w ciągu DK9 w m. Komorów (dł. 0,9 km, wartość: 950 tys. zł),  
 • przebudowa DK84 na odcinku Sanok - Zagórz (dł. 4 km, wartość: ponad 30 mln zł),   
 • przebudowa urządzeń odwadniających w ciągu DK73 w m. Jasło (wartość: 950 tys. zł), 
 • przebudowa skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Skołoszów (wartość: 2,8 mln zł), 
 • przebudowa skrzyżowania na rondo w ciągu DK77 w m. Nowa Sarzyna (wartość: 5,9 mln zł), 
 • budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Trzciana (wartość: 980 tys. zł), 
 • budowa chodnika oraz przejść dla pieszych w ciągu DK9 w m. Kupno i Widełka (wartość: 2,3 mln zł), 
 • budowa chodnika, przejść dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu DK77 w m. Kopki (wartość: 2,8 mln zł), 
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Ruda Łańcucka (wartość: 515 tys. zł). 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy