Reklama

Plany z dużym optymizmem, czyli budżet na 2023 rok gminy Dzikowiec. Jakie inwestycje chce zrealizować samorząd?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Archiwum Korso Kolbuszowskie

Plany z dużym optymizmem, czyli budżet na 2023 rok gminy Dzikowiec. Jakie inwestycje chce zrealizować samorząd? - Zdjęcie główne

Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Dzikowcu zostało wycenione na 3 mln 166 tys. złotych, w tym składki i wynagrodzenia dla pracowników. To o pół miliona więcej niż w ubiegłym roku. Ile natomiast pochłoną poszczególne inwestycje? Sprawdzamy. | foto Archiwum Korso Kolbuszowskie

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Modernizacja oczyszczalni ścieków, rewaloryzacja zespołu parkowo-dworskiego czy budowa nowych dróg i chodników - to właśnie na te inwestycje gmina Dzikowiec planuje przeznaczyć lwią część pieniędzy w 2023 roku.

Gmina jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na bieżący rok na ostatniej sesji, która odbyła się 28 grudnia 2022 roku. Zawarto w niej to, co samorząd planuje zrealizować w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Plan na 2023 rok: Dochody - 41 780 000 zł, wydatki ogółem - 45 509 500 zł, deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) - 3 729 500 zł.

Miliony na kanalizację

Łącznie ponad dziewięć milionów złotych dzikowiecka gmina planuje przeznaczyć na kanalizację i wodociągi na swoim terenie. Będzie to modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu (7 mln zł), stworzenie kanalizacji sanitarnej wraz z odnowieniem oczyszczalni w Wilczej Woli (2 mln 370 tys. zł) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Dzikowiec (po 10 tys. zł). 

Na to pierwsze zadanie samorząd otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 6,6 mln złotych, natomiast na inwestycję w Wilczej Woli 2 mln 250 tys. złotych.

Kosztowna oświata

Podobnie jak w innych gminach najwięcej będzie kosztowała oświata i wychowanie, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli. Na ten cel dzikowiecki samorząd chce wydać 14 mln 608 tys. złotych. To o ponad cztery miliony więcej niż w roku ubiegłym.

Lwią część pieniędzy pochłoną szkoły podstawowe, bo 7,7 mln złotych, a mieszczące się w nich oddziały przedszkolne znacznie mniej - 1 mln 706 tys. zł. Przedszkola wypadają na ich tle podobnie, jest to bowiem koszt 1 mln 144 tys. złotych. Dowożenie uczniów do szkół ma z kolei kosztować 592 tys. złotych. Zapewnienie dożywiania również nie należy do najtańszych. Na to gmina musi wydać 950 tys. złotych. Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji we wszystkich placówkach ma wynieść około 1 mln 160 tys. zł. 

Zaplanowano także dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec "Nasza Szansa" do prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu (1 mln 325 tys. zł) oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach do prowadzenia tamtejszej szkoły (1 mln 360 tys. zł).

Ponadto za 100 tys. złotych ma zostać rozbudowany budynek szkoły w Mechowcu. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w Lipnicy ma z kolei kosztować łącznie 1,1 mln złotych. W planach również montaż monitoringu przy szkole w Kopciach za 10 000 zł.

Ekstra kasa na park Błotnickich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też nie będzie należeć do najtańszych. Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu otrzyma dotację w wysokości 547 tys. złotych. Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma z kolei 353 tys. złotych. Pozostała działalność, która nie została wyszczególniona, ma wynieść 136 tys. złotych. 

W budżecie zaplanowano także rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu (teren dworku Błotnickich) za ponad 2,6 miliona złotych. Na to zadanie dzikowiecka gmina otrzymała kolejną dotację z rządowego funduszu Polsku Ład.

Rozbudować remizę

Gmina przewiduje, że bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniesie w 2023 roku 413 tys. złotych. 

Najwięcej rzecz jasna ma kosztować bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup paliwa, umundurowania i sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach oraz remonty budynków (345 tys. zł).

Ma również zostać rozbudowana remiza OSP w Lipnicy za kwotę 50 tys. zł, a ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu to koszt rzędu 12 tys. zł. To ostatnie zadanie ma zostać pokryte w całości z funduszu sołeckiego.

Inwestycja w drogi

Transport będzie gminę kosztował w tym roku przeszło 2,4 miliona złotych. W tej kwocie zawiera się organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (38 400 zł), zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego (50 000 zł), zimowe utrzymanie, remonty dróg i przystanków, przeglądy stanu technicznego dróg i mostów (337 tys. zł).

To jednak nie wszystko. Przeważająca część z tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. Starostwo powiatowe otrzyma od dzikowieckiego samorządu 686 tys. złotych dofinansowania na rozbudowę drogi powiatowej Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie oraz przebudowę tego samego odcinka w innym jego kilometrze w Wilczej Woli.

Pozostała kwota (1 mln 317 tys. zł) ma zostać wydana na rozbudowę traktu gminnego w Dzikowcu (528 tys. zł), przebudowę drogi Dzikowiec - Osiedle (387 tys. zł), przebudowę dróg gminnych (350 tys. zł - nie zostały wyszczególnione), budowę chodnika dla pieszych w Wilczej Woli (10 tys. zł), modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (30 tys. zł) i zakup wiaty przystankowej w Wilczej Woli (12 tys. zł - pieniądze z funduszu sołeckiego). 

Skromnie na sport

W rubryce "kultura fizyczna" przewidziano niewielką kwotę - 185 tys. zł, z czego 150 tys. zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Utrzymanie boisk sportowych i szatni dla zawodników ma z kolei pochłonąć 15 tys. zł. Z tych pieniędzy zostanie również zbudowany plac zabaw dla dzieci w Spiach (20 tys. zł - fundusz sołecki.

Pomoc społeczna i rodzina

Na pomoc społeczną gmina planuje przeznaczyć 2 mln 233 tys. złotych. Z tego finansowania skorzystają ośrodki wsparcia (870 tys. zł). Zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to z kolei koszt 308 tys. złotych. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ma kosztować natomiast 669 tys. złotych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale "rodzina" została z kolei zabezpieczona kwota 4 mln 803 tys. złotych. Te pieniądze idą m.in. na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (niemal 4 mln 100 tys. zł) czy system opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (600 tys. zł).

Na śmieci i oświetlenie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ma w tym roku wynieść niespełna 1,5 mln złotych. Odbiór i wywóz śmieci ma pochłonąć 935 tys. zł, oświetlenie ulic, placów i dróg - 375 tys. zł, a schroniska dla zwierząt mają otrzymać 40 000 zł. Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie oraz ochronę powietrza i klimatu.

W budżecie zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec za kwotę 20 000 zł oraz dotację celową na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych od mieszkańców. Ma to kosztować 10 000 zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy