Reklama

W powiecie kolbuszowskim brakuje betoniarzy, fryzjerów i farmaceutów. Sprawdź kogo jeszcze?

Opublikowano: ndz, 26 sty 2020 12:00
Autor:

W powiecie kolbuszowskim brakuje betoniarzy, fryzjerów i farmaceutów. Sprawdź kogo jeszcze?  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Jakich fachowców będzie brakowało w powiecie kolbuszowskim w 2020 roku. Jakich specjalistów będzie za dużo? Pokazują to dane z barometru zawodów, który został przygotowany przez ekspertów.

W każdym roku przygotowywana jest prognoza dla poszczególnych powiatów w Polsce. Zamieszcza się w niej informacje o deficycie, nadwyżce oraz równowadze wykonywanych zawodów na danym terenie. Jakich zawodów brakowało i jaka była nadwyżka w 2019 roku oraz jak wyglądać będzie sytuacja w 2020 w powiecie kolbuszowskim?

Jak wyjaśnia Elżbieta Pipała-Płaza, kierownik Referatu Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, barometr zawodów to krótkookresowa, jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Powstaje on w trakcie panelu dyskusyjnego ekspertów rynku pracy w powiecie. 

- Wyniki prognozy zapotrzebowania na zawody uwzględniają wiedzę oraz opinię uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców - informuje pracownik PUP w Kolbuszowej. - W panelu biorą udział pracownicy urzędu pracy, czyli pośrednicy pracy zajmujący się współpracą z przedsiębiorcami, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, asystenci Europejskich Służb Zatrudnienia, specjalista ds. dotacji oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, a także pracownicy prywatnych agencji zatrudnienia - wymienia Elżbieta Pipała-Płaza.

Eksperci analizują osobno sytuację w każdym zawodzie. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Podczas oceny eksperci oprócz swojej wiedzy na temat lokalnego rynku pracy posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni w konkretnym zawodzie. Efektem ich rozważań jest odpowiedź na następujące pytania: Jak według Pana(-i) zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie w nadchodzącym roku? oraz Jak według Pana(-i) będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w zawodzie w nadchodzącym roku?

W jakim celu?

Barometr zawodów jest sporządzany w celu uzyskania krótkookresowej, jednorocznej prognozy sytuacji w zawodach w powiecie, a następnie służy jako jeden z elementów do oceny zbiorczej zapotrzebowania w województwie. - Badanie ma charakter jakościowy, obrazuje sytuację na lokalnym rynku pracy, wskazuje, które zawody należą do jednej z grup: zawody deficytowe, zawody zrównoważone oraz zawody nadwyżkowe - wyjaśnia przedstawicielka kolbuszowskiego pośredniaka. - Uzyskanie kompleksowej wiedzy jest warunkiem koniecznym do przeciwdziałania niedopasowaniu podaży i popytu na rynku pracy. Barometr stanowi miarodajną diagnozę zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy oraz może być wykorzystywany przez szerokie grono odbiorców - podkreśla.

Barometr zawodów jest jednym z czynników, który jest brany pod uwagę przy przygotowywaniu planów szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych. Zidentyfikowane w powiecie lub województwie zawody deficytowe są jednym z priorytetów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ponadto barometr zawodów brany jest pod uwagę do opiniowania wniosków o tworzenie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. - Barometr zawodów jest prowadzony corocznie od 2015 roku - mówi kierownik Pipała-Płaza. - Jego analiza przez osoby, które stoją przed wyborem kierunku kształcenia, pozwoli zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie na zawody na lokalnym rynku pracy na przestrzeni lat. Dlatego ważne są lekcje doradztwa zawodowego prowadzone na każdym etapie nauczania, aby można było uświadomić młodym osobom, gdzie mają szukać odpowiedzi na pytanie: Jaki kierunek kształcenia wybrać? W jakim zawodzie najłatwiej znaleźć pracę? - podkreśla pracownik kolbuszowskiego urzędu pracy.

Za mało

Jak wynika z danych, w 2019 roku w powiecie kolbuszowskim brakowało animatorów kultury i organizatorów imprez oraz bibliotekoznawców i bibliotekarzy. Te zawody znalazły się na pierwszych miejscach w deficycie w naszym powiecie. Na kolejnych miejscach uplasowali się blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, instruktorzy nauki jazdy i instruktorzy rekreacji i sportu. Listę pierwszych dziesięciu deficytowych zawodów zamykają kierowcy autobusów.

Jak wyglądają prognozy na 2020 rok? Jakich specjalistów będzie brakowało w powiecie kolbuszowskim. Na pierwszym miejscu znaleźli się betoniarze i zbrojarze. Brakować będzie także, tak jak w roku ubiegłym blacharzy i lakierników samochodowych, a także dekarzy, elektryków, farmaceutów, fizjoterapeutów i masażystów. Kolejnym z zawodów w deficycie jest fryzjer i geodeta. Wśród 36 deficytowych zawodów znalazły także pielęgniarki, które są na 25. miejscu. Listę zamykają zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Równowaga

Okazuje się, że w w powiecie kolbuszowskim bardzo dużo zawodów jest w równowadze. Specjalistów w tych branżach nie brakuje. W 2019 roku w równowadze byli m.in. agenci ubezpieczeniowi, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, cukiernicy czy dentyści.

W 2020 roku na pierwszych miejscach znaleźli się administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych. Kolejno nie brakuje u nas animatorów kultury i organizatorów imprez, a także architektów  krajobrazu. Wśród zawodów, które są w równowadze znaleźli się także dentyści, brukarze, kelnerzy, kierowcy autobusów, lekarze, listonosze oraz nauczyciele.

Za dużo

 Jeżeli chodzi o nadwyżkę zawodów, a co za tym idzie trudność znalezienia pracy w tym fachu, w 2019 roku byli to m.in. biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy czy kulturoznawcy.

W 2020 roku w barometrze zawodów, w nadwyżce znaleźli się m.in. ekonomiści, obuwnicy, rolnicy i hodowcy, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz technicy budownictwa.

Deficyt w województwie podkarpackim:
1. betoniarze i zbrojarze
2. blacharze i lakiernicy samochodowi
3. brukarze

Równowaga w województwie podkarpackim:
1. administratorzy stron internetowych
3. agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

Nadwyżka w województwie podkarpackim:
1. ekonomiści
2. filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
3. pedagodzy
W nadwyżce zawodów w 2020 roku, w powiecie kolbuszowskim zaleźli się:
1. ekonomiści
2. filozofowie, historycy, 3. politolodzy i kulturoznawcy
4. obuwnicy
5. rolnicy i hodowcy
6. specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
7. specjaliści technologii żywności i żywienia
8. technicy budownictwa
Lista 10 zawodów w równowadze w powiecie kolbuszowskim, w 2020 roku:
1. administratorzy stron internetowych
2. agenci ubezpieczeniowi
3. analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
4. animatorzy kultury i organizatorzy imprez
5. architekci krajobrazu
6. archiwiści i muzealnicy
7. asystenci w edukacji
8. bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
9. brukarze
10. cukiernicy
Lista 10 deficytowych zawodów w powiecie kolbuszowskim w 2020 roku:
1. betoniarze i zbrojarze
2. blacharze i lakiernicy samochodowi
3. cieśle i stolarze budowlani
4. dekarze i blacharze budowlani
5. elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
6. farmaceuci
7. fizjoterapeuci i masażyści
8. fryzjerzy
9. geodeci i kartografowie
10. graficy komputerowi

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE