Reklama

Kto przyjedzie po śmieci z gminy Niwiska?

Opublikowano:
Autor:

Kto przyjedzie po śmieci z gminy Niwiska?  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Gmina szuka chętnego na odbiór śmieci od mieszkańców. Odbiorca ma się związać umową na rok. Urząd w tej sprawie ogłosił przetarg. Co będzie należało do jego obowiązków?

Zadaniem wybranego w drodze przetargu przedsiębiorstwa będzie należało odbieranie i odpadów komunalnych od mieszkańców, ale również z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niwiskach.

 Co będzie odbierał?

Termin składania ofert  to piątek (16 października). Liczba mieszkańców w gminie Niwiska, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych, wynosi około 6190. Są to dane według ewidencji ludności, osoby zameldowane, w tym szacunkowa liczba osób zamieszkałych na terenie gminy 4 900. Liczba nieruchomości zamieszkałych to 1480. Nieruchomości niezamieszkałe liczą ok. 75 gospodarstw. 


Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych wystawionych i przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o zmieszane odpady komunalne i pozostałości z segregacji odpadów, papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji.

Dla mieszkańców

Firma, która przetarg wygra, będzie miała również za zadanie dostarczyć mieszkańcom, którzy zgłoszą taką potrzebę, pojemnik lub kontener. 

Zadaniem odbiorcy będzie wyposażenie nieruchomości w worek czarny, przeznaczony na zmieszane odpady komunalne, w przypadku nieruchomości o utrudnionym dojeździe. A także na wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w worki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków. 

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 31 grudnia do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki i worki oraz wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jak często?

Śmieci segregowane takie jak papier, szkło, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe będą odbierane raz na miesiąc, od maja do sierpnia i raz na dwa miesiące. 

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, niesegregowanych będzie co dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października i raz na miesiąc w pozostałym okresie. Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych, należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach. Jest jednak warunek, nie może to powodować uciążliwości dla sąsiadów. 

 Jeżeli mieszkańcy nie mają możliwości kompostowania, odpady należy gromadzić w workach, które później trzeba dostarczyć samodzielnie do PSZOK-u. To samo tyczy się popiołu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany dwa razy w roku bezpośrednio z posesji lub z PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe, meble, jak i zużyte opony mają zostać odebrane dwa razy w roku bezpośrednio z posesji lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane bezpośrednio z PSZOK-u. 


Reklamacja

Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji. Dotyczy to nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp. 

Urząd Gminy Niwiska w ogłoszonym przetargu zastrzegł, że wykonawca będzie zobowiązany do ważenia pojazdu w każdym dniu świadczenia usługi. Ważenie odbywać się będzie na terenie gminy Niwiska w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Ważenie pojazdu odbywać się będzie w danym dniu przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz po zakończeniu zbiórki.

Okres związania umową zakończy się 31 grudnia 2021 roku. 

Do tematu wrócimy. W kolejnym numerze poinformujemy o wybranej firmie i pozostałych przedsiębiorstwach, które zgłosiły się do udziału w przetargu, jak i kwotach, które zaproponowały za odbiór śmieci. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE