Reklama

Gmina Kolbuszowa. Śmieci po nowemu - to musisz wiedzieć

Opublikowano: wt, 14 sty 2020 14:11
Autor:

Gmina Kolbuszowa. Śmieci po nowemu - to musisz wiedzieć - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Sporo wątpliwości odnośnie nowych zasad odbioru odpadów mają mieszkańcy gminy Kolbuszowa. Te rozwiewa Kazimierz Kret, szef referatu ochrony środowiska w kolbuszowskim magistracie.

Od kiedy muszę płacić nowe stawki za śmieci? Czy już w styczniu?

- Każdy właściciel nieruchomości zostanie pisemnie poinformowany o zmianie wysokości stawki opłaty za śmieci i terminie, od kiedy nowe stawki będą obowiązywać. Tzw. podatek "śmieciowy" uiszczamy z dołu za dany miesiąc. Na pewno w styczniu 2020 r będą obowiązywać stare stawki, które należy wpłacić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (ul. Piekarska 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21)

Podsumowując: nowe stawki będziemy płacić, kiedy wejdzie w życie nowa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Czy kody kreskowe, które dostałem z pakietem kolorowych worków, mam tylko naklejać na te worki?

- Wszystkie worki i pojemniki, w których oddawane są odpady segregowanie i zmieszane, muszą mieć kod kreskowy. Etykiety z kodami należy nakleić w widocznym miejscu. W przypadku pojemnika - na środku ściany bocznej (nie wewnątrz pojemnika!). W przypadku worka w wyznaczonym w górnej części miejscu oznaczonym napisem − kod kreskowy. Wystawiając worek, każdorazowo należy nakleić nowy kod. Kod na pojemnik należy nakleić tylko raz. W przypadku zniszczenia kodu, należy go wymienić.

Jeżeli zgubię kody, albo mi się one skończą, czy mogę wziąć je np. od sąsiada?

- Nie. Kody kreskowe są indywidualne dla każdej nieruchomości. Nie wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi właścicielami, gdyż odebrane odpady po sczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku. W przypadku wyczerpania kodów kreskowych, po odbiór następnych należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 15.

Nie mam kiedy odebrać pakietu worków i kodów, bo pracuję do godziny 17. Czy urząd planuje wydłużyć godziny pracy, aby osoby w podobnej sytuacji mogły to zrobić, nie biorąc wolnego dnia?

- Tak. Podjęliśmy taką decyzję. Od 9 stycznia do 20 stycznia 2020 r. roku będziemy wydawać pakiety worków, kodów w godz. od 8:do godz. 17:30. Trzeba dodać, że po pakiet kodów i worków nie musi przyjść wyłącznie właściciel danej nieruchomości, ale może je też odebrać dorosły przedstawiciel gospodarstwa domowego.

Jak od nowego roku wygląda odbiór śmieci? Kiedy te kody są sczytywane?

- Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którzy przyjeżdżają po odpady, przed zabraniem worka czy opróżnieniem pojemnika, od razu specjalnym urządzeniem sczytują kody kreskowe. W efekcie do systemu trafia informacja, kto i ile odpadów (objętościowo) oddał. Dzięki ewidencjonowaniu odpadów będzie wiadomo, kto odpadów nie oddaje, jak również, czy jest prawidłowo prowadzona u "źródła" segregacja odpadów.

Co wtedy, jeżeli wystawię worek z odpadami bez kodu kreskowego lub gdy ktoś podrzuci pod mój dom taki worek? 

- W takiej sytuacji nie zostanie on zabrany przez pracowników ZGKiM. Niemniej jednak będziemy się starać, aby w początkowym okresie wdrażania nowych zasad segregacji odpadów firma odbierająca odpady wzięła pod uwagę okoliczności i umożliwiła mieszkańcom przyzwyczajenie się do nowych zasad gospodarki odpadami wytworzonymi w gospodarstwie domowym

Odpowiadając na drugą część pytania, jeżeli ktoś podrzuci pod czyjś dom nieoznakowany worek z odpadami, wówczas należy poinformować o tym odpowiednie organy ścigania, bowiem jest to czyn zabroniony prawem, chociażby naruszenie cudzej własności.

Złożyłem deklarację, że będę sortować śmieci. Co jednak, gdy będą to robił nieprawidłowo?

- W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot je odbierający (ZGKiM) przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym zdarzeniu gminę. 

Następnie pracownicy urzędu, decyzją administracyjną, zmienią dla danego gospodarstwa stawkę ze śmieci sortowanych na niesegregowane - z opłaty niższej na wyższą.

Radni ustalili, że trochę taniej będzie się płacić za śmieci, jeżeli ktoś będzie posiadał kompostownik na terenie swojej działki. Ja mieszkam na wsi. Jestem rolnikiem. Czy też muszę taki kompostownik mieć, skoro mam przy gospodarstwie gnojownik?

- W takim przypadku gnojownik będzie mógł pełnić rolę kompostownika. Zgodnie z przyjętą uchwałą kompostownik to specjalny pojemnik, w którym następuje mineralizacja odpadów ulegających biodegradacji, uniemożliwiający przedostawanie się odsączy do ziemi i wód. Jego lokalizacja winna spełniać warunki zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

W pakiecie worków znajduje się worek na odpady BIO. Czy będę mogła do niego wrzucać skoszoną trawę, tak jak było to do tej pory? Dodam, że mieszkam w mieście.

- Do worków bio mają trafiać tylko odpadki warzywne i owocowe (np. obierki). Odpady BIO zgodnie z treścią przyjętego regulaminu to odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych tj. resztki jedzenia, owoce i warzywa, obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj

Trawa czy liście odbierana jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kolbuszowej i nie mogą być umieszczane w worku na BIO odpady.

W ubiegłym roku odpady gabarytowe były odbierane dwa razy w roku. Jak to będzie wyglądało w tym roku?

- Zgodnie ze zmienionym i zatwierdzonym przez radnych regulaminem nie będzie już prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych po sołectwach. Mieszkańcy będą mogli je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 111A w Kolbuszowej.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE