Reklama

Wstępne podsumowanie skutków powodzi w gminach z powiatu kolbuszowskiego

Opublikowano: pon, 3 cze 2019 12:00
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Ponad 300 interwencji strażaków. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Zalane domy, podwórka i przedsiębiorstwa. Przez kilka dni nasz powiat walczył z wodą. Teraz przyszedł czas na szacowanie strat.

Przez kilka dni strażacy zawodowi oraz druhowie z jednostek OSP mieli pełne ręce roboty. Godzinami wypompowywali wodę z zalanych posesji. Ratowali ludzki dobytek. 

Pierwsze podtopienia zgłoszone zostały we wtorek (21 maja) w nocy. W kolejnych gminach naszego powiatu ogłaszano alarm przeciwpowodziowy. Z kilku domów ewakuowano mieszkańców. Główne drogi (m.in. na Mielec i Tarnobrzeg) były nieprzejezdne. Na kilka dni zamknięty został kolbuszowski skansen. W kilku szkołach odwołano lekcje. 

Gmina Niwiska

Lokalne podtopienia na mieniu komunalnym gminy Niwiska uszkodziły drogi gminne,  Hucina – Przyłęk z podmytymi przyczółkami mostu na Świerczówce, ul. Pogodna , w Kosowach ul. Polna. Uszkodzony został most na rzece Świerczówka w Trześni – Grobla. Odnotowano dużą liczbę uszkodzonych poboczy dróg gminnych. Zostały zalane szkoły: Trześń, Przyłęk, Siedlanka, Szkoła Muzyczna oraz budynek urzędu gminy.

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela gminy, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenach prywatnych było dużo zalań i podtopień. Obecnie trwa nabór zgłoszeń od rolników w sprawie strat na uprawach.

Została powołana komisja ds. szacowania szkód na mieniu gminnym, trwają jej prace, ale są też miejsca, gdzie jeszcze nie da się wyszacować szkód ( musi opaść woda, na wyrwach). Komisja ds. szkód rolnych zostanie powołana po zgłoszeniach przez rolników. Fundusz na naprawę szkód na dzień dzisiejszy to bieżące wydatki w budżecie gminy.

Najbardziej ucierpiały sołectwa: Hucina, Niwiska i Trześń. Został ogłoszony nabór dla rolników na uprawy rolne i przez ARiMR, i do gminy do 5 czerwca. - Gmina Niwiska będzie zgłaszać powstałe szkody. Te większe, w infrastrukturze drogowej, do wojewody, na obiektach gminnych do ubezpieczyciela - wyjaśnia Elżbieta Wróbel, wójt gminy Niwiska. Na terenie gminy Niwiska alarm przeciwpowodziowy ogłoszono 22 maja od godz. 7.30. Odwołano go 25 maja o godz. 8.30. Wydano ok. 1000 worków na zabezpieczenia budynków.

 

Gmina Dzikowiec

Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony w gminie Dzikowiec 22 maja od godz. 9 i obowiązywał do 27 maja do godz. 8, w tym czasie szkody były bardzo duże.

Na terenie gminy po zalaniach i podtopieniach najbardziej ucierpiała pompownia wody w Mechowcu, boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Kopciach, boisko piłkarskie w Kopiach, plac rekreacyjny w Wilczej Woli-Spie, uległy zniszczeniu również drogi gminne i parkingi. Jak informuje urząd gminy, mieszkańcy na bieżąco zgłaszają szkody w produkcji rolnej (pola uprawne, łąki, pastwiska) oraz inne straty spowodowane zalaniem i podtopieniami.

Urząd jest w trakcie szacowania szkód. Najbardziej dotknięte miejscowości przez powodzie/zalania: w kolejności to Mechowiec, Kopcie, Wilcza Wola, Spie, Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica, Płazówka. Zgłoszenia zniszczeń są przyjmowane cały czas. Gmina wszystkie szkody będzie zgłaszać do wojewody.

Gmina wydała również 5 tys. worków to tworzenia wałów przeciwpowodziowych. 

 

 

Gmina Cmolas

 

22 maja wprowadzono alarm przeciwpowodziowy i obowiązywał on do 27 maja. Jak informuje Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, strady liczone są w setkach tysięcy. 

Teren całej gminy objęty został deszczem nawalnym i szkody wystąpiły w całej gminie. Szkody w mieniu gminnym to głównie zniszczone drogi, chodniki, mosty, zamulone rowy. Szkody liczone są w setkach tysięcy.

Szkody w mieniu prywatnym to m.in. podtopienie budynku gospodarczego w Porębach Dymarskich i ewakuacja zwierząt z budynku, podtopienie dwóch budynków mieszkalnych w Ostrowach Tuszowskich, zalanie łąk, lasów prywatnych oraz upraw rolnych, zalanie domu mieszkalnego w Hadykówce, przeciekający dach w domu w Cmolasie oraz zalanie budynku.

O wszystkich powstałych szkodach na bieżąco informowany był Wydział Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzana Kryzysowego w Rzeszowie. Wszystkie wnioski o szkodach zgłoszone do gminy zostaną przesłane do wojewody.

Wydano 500 worków z magazynu gminnego. Do 10 czerwca przyjmowane są również zgłoszenia rolników o powstałych szkodach w uprawach rolnych. W miarę posiadanych środków i możliwości pomoc poszkodowanym była udzielana na bieżąco przy pomocy pracowników urzędu gminy oraz Zakładu Usług Komunalnych, a zwłaszcza jednostek OSP z terenu gminy.

 

 

Gmina Raniżów

Obfite opady deszczu spowodowały też sporo strat w gminie Raniżów. Alarm przeciwpowodziowy został tam ogłoszony w środę, 22 maja, od godz. 9 i obowiązywał do soboty, 25 maja, również do godz. 9. Zalane zostały głównie tereny przyległe do rzek i kanałów.

Z gminnego magazynu wydanych zostało około 1500 worków na piasek. - Worki zostały wyłożone w celu zabezpieczenia budynków w Woli Raniżowskiej i Raniżowie – wyjaśnia Władysław Grądziel, wójt gminy Raniżów. - W wyniku pompowania wody zagrażającej budynkom mieszkalnym zużyto ponad 300 litrów benzyny. Wypompowania w przysiółku Stece w Woli Raniżowskiej trwały bowiem od czwartku, 23 maja, do piątku, 24 maja. Pracowało przy nich 12 pomp i uczestniczyło pięć jednostek OSP oraz jednostka PSP z Kolbuszowej.

Jak informuje włodarz, w wyniku zalań i podtopień, zostało zniszczonych w sumie siedem kilometrów dróg gminnych. Rozmyciu uległa żwirowa nawierzchnia drogi od ul. Lisy do ul. Wilki oraz przepust na drodze gminnej. Podmyta została też nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Porębach Wolskich i Zielonce. Uszkodzeniu uległy natomiast nawierzchnie żwirowe dróg gminnych w Zielonce, Porębach Wolskich, Woli Raniżowskiej i Korczowiskach.

Największe uszkodzenia nastąpiły przy drodze wojewódzkiej 875 relacji Mielec - Leżajsk. Objęły one cały odcinek drogi wojewódzkiej na terenie gminy Raniżów. Podmyty został most tymczasowy na rzece Zyzoga, co spowodowało jego zamknięcie i wyznaczenie objazdów przez Wolę Raniżowską lub przez ul. Lisy i Wilki. Jak informują urzędnicy, przewidywane otwarcie mostu nastąpi w połowie czerwca.

Straty ponieśli również mieszkańcy gminy. Szkody, które do tej pory zgłosili i nadal zgłaszają do gminy to przede wszystkim zalane uprawy ziemniaków. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło też rozmytego przepustu na drodze dojazdowej do posesji. Urzędnicy podkreślają, że szkody są w trakcie szacowania. Dodają, że poszkodowani mieszkańcy mogą wciąż zgłaszać poniesione straty. - Jeżeli takie zgłoszenia będą miały miejsce, to zgodnie z procedurą, po szacowaniu protokoły zostaną przesłane do wojewody – wyjaśnia raniżowski urząd gminy i dodaje, że do zgłoszeń szkód w uprawach dostępny jest nowy wniosek przekazany przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Gmina Majdan Królewski

Żywioł nie ominął także gminy Majdan Królewski. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono tam w środę, 22 maja, o godz. 9:00, a odwołano w sobotę, 25 maja, o godz. 8:30.

W wyniku zalań i podtopień na terenie Majdańszczyzny odnotowano straty w mieniu gminnym. Pęknięciu uległy jezdnie dróg gminnych w Hucie Komorowskiej i Komorowie. Podmulone zostały natomiast pobocza pasa drogowego dróg gminnych w Majdanie Królewskim. Ze względu na duże uszkodzenie konstrukcji jezdni z ruchu drogowego została wyłączona "do odwołania" droga gminna nr 104123R w Woli Rusinowskiej. Ponadto uszkodzone zostały dwa przepusty przy drodze gminnej w Hucie Komorowskiej, a całkowitemu zniszczeniu uległ zjazd z drogi gminnej w Komorowie. Podmulone zostały także dwie studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowane przy drodze gminnej w Majdanie Królewskim. Uszkodzeniu uległ też mostek na rzece Smarkata, na drodze łączącej Hutę Komorowską i Ostrowy Baranowskie.

Jak informuje komisja do szacowania szkód w gminie Majdan Królewski, w wyniku obfitych opadów na terenie gminy Majdan Królewski najbardziej ucierpieli mieszkańcy miejscowości Wola Rusinowska - przysiółek Poddziale, Komorów – przysiółek Osiczyny, Krzątka – przysiółek Konefały, Majdan Królewski – okolice ul. Stawek.

Do gminy wpłynęły cztery wnioski o zorganizowanie pomocy. - Mieszkańcy gminy informują o znacznych stratach w uprawach rolnych. W najbliższych dniach zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Wszystkie informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej urzędu gminy i na tablicach ogłoszeń – zapewniają urzędnicy. Jak dodają, wszystkie szkody zgłoszone przez mieszkańców zostaną przekazane odpowiednim organom.

Szacowanie strat na terenie gminy nie zostało jeszcze zakończone. - Mamy nadzieję, że większość strat w mieniu gminnym zostanie pokryta przez ubezpieczyciela – stwierdzają urzędnicy.

 

Gmina Kolbuszowa

Straty są cały czas szacowane przez odpowiednio powołane komisje. Po zakończonych pracach gmina będzie się starać o pokrycie szkód z budżetu państwa. - Cały czas funkcjonują komisje do szacowania szkód, na chwilę obecną nie jesteśmy jeszcze w stanie podać szczegółowych informacji o stratach i szkodach - wyjaśnia Krzysztof Matejek, sekretarz gminy Kolbuszowa. Zniszczenia dróg i chodników szacunkowo wyniosły blisko 3,5 mln zł. Do szacowania szkód i strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych lub gospodarskich na terenie gminy Kolbuszowa została powołana specjalna komisja przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, która w kilku zespołach roboczych szacuje szkody w tym zakresie. Mieszkańcy zgłaszają szkody zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w gospodarskich. Wstępne szacunkowe wyliczenia strat w tym zakresie to 370 tys. zł.

W gminie najbardziej dotkniętymi przez podtopienia zostały tereny przy rzece Nil na terenie miasta Kolbuszowa, Kolbuszowej Dolnej i Kolbuszowej Górnej. Podtopienia wystąpiły również w sołectwach Widełka, Świerczów i Domatków. Mieszkańcy cały czas mogą zgłaszać szkody do MOPS-u, gdzie cały czas pracuje komisja ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarskich z terenu gminy Kolbuszowa. 

W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz Kolbuszowej wydał zarządzenie 21 maja  wprowadzające od godz. 21 dnia 21 maja stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kolbuszowa. Następnie włodarz wydał zarządzenie 22 maja, wprowadzając od godz. 3:00 stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Kolbuszowa.

Szef gminy odwołał 25 maja o godz. 14:30 stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy. Nadal obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy. Z magazynów powodziowych podczas akcji wydano ponad 9 tys. worków na piasek.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.