Reklama

W gminie Cmolas mieszkańcy podzielili kasę

Opublikowano:
Autor:

W gminie Cmolas mieszkańcy podzielili kasę - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Wszystkie sołectwa w gminie Cmolas są już po zebraniach wiejskich. Na co mieszkańcy przeznaczyli swoje pieniądze z funduszy sołeckich?

We wrześniu odbyły się spotkania w każdej z wsi. Mieszkańcy sami zdecydowali o podziale kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczono głównie na drogi, straże pożarne i lokalne inicjatywy. 

Spotkania wiejskie nie budzą jednak dużego zainteresowania. W większości sołectw pojawiło się mniej niż 5 procent ludności powyżej 18 roku życia. Poruszano na nich również różne sprawy i problemy mieszkańców.  

Progi, drogi i OSP 

 

 W niedzielę, 15 września, odbyło się spotkanie wiejskie w Dąbrówce. Wzięło w nim udział  21 mieszkańców na 153 uprawnionych do głosowania. Sołtys Dariusz Partyka poinformował zebranych, że fundusz sołecki na 2020 rok wynosi 15 709,95 zł. Gospodarz wystąpił z wnioskiem, aby został on przeznaczony na montaż progów zwalniających na drodze gminnej oraz na remont dróg gminnych na terenie sołectwa. Wniosek poddano pod głosowanie. 20 mieszkańców było za, jeden z obecnych wstrzymał się od głosowania. 

W Jagodniku spotkanie zorganizowano 8 września. Na zebranie, z 395 mieszkańców uprawnionych do głosowania, przybyło 24 osoby. Sołtys Andrzej Gul przedstawił i poddał pod głosowanie propozycję podziału pieniędzy dla Jagodnika.

W ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok wieś miała do rozdysponowania 27 321,65 zł. Mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć pieniądze na projekt budowy chodnika w kierunku szkoły, przy drodze gminnej Jagodnik - Kapłanka, na malowanie świetlicy i korytarza, na organizację imprezy oraz na zakup kamienia. Przewidziano także doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Sołtys Andrzej Gul opowiedział także, jakie inwestycje gmina zamierza wykonać w następnych latach w Jagodniku. Między innymi dalsze prace w celu położenia chodnika, pomoc dla stowarzyszenia przy funkcjonowaniu szkoły, remont i budowa drogi asfaltowej w kierunku Trzęsówki.

Ostrowy na kluby i szkoły 

 

Zebranie wiejskie w Ostrowach Tuszowskich odbyło się 29 września. Na 753 mieszkańców uprawnionych do głosowania na spotkaniu zjawiło się zaledwie 27 osób. Wieś miała do rozdysponowania na 2020 rok 40 178,90 zł. Jarosław Rzeszutek, sołtys wsi, po wcześniejszych konsultacjach przeprowadzonych na spotkaniu z radą sołecką i przedstawicielami organizacji działających w Ostrowach przedstawił proponowany podział pieniędzy. 

Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na wykonanie prac projektowych oraz zakup materiałów na wykonanie oświetlenia stadionu Klubu Sportowego Florian Ostrowy Tuszowskie, na słupy, lampy, kabel elektryczny oraz zakup stojaka na rowery oraz na mundury wyjściowe dla druhów OSP.  Z pieniędzy zostanie doposażona także świetlica szkolna oraz sale lekcyjne - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, przyrządów i pomocy matematycznych i geograficznych, mebli biurowych, magnetofonu oraz sprzętu sportowego. Pomoc finansową otrzyma także KGW oraz stowarzyszenie. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - piknik rodzinny, dzień seniora oraz rajd rowerowy także zostanie sfinansowany z pieniędzy wsi. Reszta zostanie wydana na remont dróg gminnych oraz prace porządkowe na drogach i chodnikach. Wszyscy mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wniosku proponowanego przez sołtysa.

Spotkanie wiejskie w Ostrowach Baranowskich odbyło się 22 września. Jerzy Magda, sołtys, poinformował, że wpłynęło do niego kilka wniosków od mieszkańców o przyznanie pieniędzy z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Były to prośby m.in. od OSP, od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, Klubu Sportowego "Ostrovia" oraz od KGW "Leśnianki" 

Jak poinformował sołtys, wnioski złożone był na kwotę wyższą niż wysokość funduszu sołeckiego. Wieś miała do rozdysponowania 33 308,31 zł.

 Trzęsówka dzieli 

 

Spotkanie mieszkańców Trzęsówki odbyło się 29 września. Na 1054 mieszkańców zjawiło się 36 osób chcących podjąć decyzję o funduszu. Wieś miała do rozdysponowania 40 178,90 zł. Przeznaczyła to na doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, na zakup mebli, stolików, krzeseł i szafek, a także na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, czyli na zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie wykwalifikowanego instruktora i trenera.

Mieszkańcy przeznaczyli swoje pieniądze także na dofinansowanie spotkań integracyjnych, na utrzymanie porządku i czystości wsi, na wykaszanie i porządkowanie poboczy dróg gminnych, na zakup materiałów do uszycia strojów dla koła gospodyń.

Duża pula pieniędzy zostanie przeznaczone na wykonanie prac projektowych oświetlenia ulicznego na odcinku od Ochronki do drogi na Koczubaj oraz uzupełnienie istniejącego oświetlenia w okolicy centrum rekreacyjno-kulturowego. Reszta z funduszu sołeckiego pójdzie na poprawę dróg gminnych oraz na utwardzenie placu rekreacyjno-kulturowego. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy obecni mieszkańcy, czyli 36 osób.

 

Więcej w aktualnym numerze Korso.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE