Reklama

Urząd przyjazny dla mieszkańca

Opublikowano:
Autor:

Urząd przyjazny dla mieszkańca - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI W dzisiejszej odsłonie naszej akcji „Urząd przyjazny dla mieszkańca” publikujemy informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. W materiale podpowiadamy także kto i na jakich zasadach może wnioskować o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do lektury.

O powyższe świadczenia można starać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego, na parterze. 

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:
- o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- dofinansowanie może zostać przyznane, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
- w przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus.
Termin i miejsce wyjazdu wybiera osoba zainteresowana, zgodnie ze swoimi schorzeniami. 
Spis organizatorów i ośrodków dostępne są na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy. 

Wnioski, które wpłyną do 31 marca danego roku są rozpatrywane w pierwszej kolejności zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony PCPR: http://pcpr.kolbuszowa.pl/rehabilitacja-spoleczna-osob-niepelnosprawnych/turnusy-rehabilitacyjne. 

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA
Natomiast o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się
:
- osoby prawne
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki uzyskania dofinansowania:
- prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
- udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
- udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza Wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony PCPR: http://pcpr.kolbuszowa.pl/rehabilitacja-spoleczna-osob-niepelnosprawnych/sport-kultura-rekreacja-i-turystyka. 

W kolejnym wydaniu podamy informacje dotyczące funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej. Napiszemy kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnej Wypożyczalni

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE