Reklama

Tak wyglądają majątki powiatowych radnych - część pierwsza

Opublikowano:
Autor:

Tak wyglądają majątki powiatowych radnych - część pierwsza - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Pod lupę bierzemy oświadczenia majątkowe radnych powiatu kolbuszowskiego za 2018 rok.

Mieczysław Burek (59 l.) - rolnik, przewodniczący rady powiatu

Oszczędności: 3,5 tys. zł (majątek odrębny)

Dom: o pow. 250 mkw. o wartości 250 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: o pow. 1,17 ha o wartości 30 tys. zł zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. 60 mkw. i domem (małżeńska wspólność majątkowa)

Udziały w innych spółkach handlowych: dwa udziały o łącznej wartości nominalnej 100 zł Woodsystem SP. z o.o. (majątek odrębny)

Dochody: 26,4 tys. zł – z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego rady powiatu; 8560 zł – umowa o dzieło (odrębność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: volkswagen caddy z 2010 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Wojciech Cebula (43 l.) – wicestarosta powiatu kolbuszowskiego

Oszczędności: 68 tys. zł (odrębność majątkowa)

Dom: o pow. 149 mkw. o wartości 180 tys. zł (współwłasność małżeńska)

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 0,89 ha o wartości 65 tys. zł z budynkiem gospodarczym, domem (współwłasność małżeńska); grunty orne niezabudowane o pow. 2,17 ha o wart. 24 tys. zł (własność, rozdzielność majątkowa). Z tego tytułu w ubiegłym roku wicestarosta osiągnął przychód 4,6 tys. zł i dochód 1,7 tys. zł (odrębność majątkowa).

Inne nieruchomości: o pow. 3,0164 ha - dzierżawa (majątek odrębny)

Dochody: 128 495,42 zł – ze stosunku pracy (odrębność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: mazda 6 z 2003 r. (odrębność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt hipoteczny w BOŚ na budowę domu w wysokości 80 tys. zł - pozostało do spłaty 15 389,83 zł zł oraz kredyt mieszkaniowy w BOŚ w wysokości 39,5 tys. zł - pozostało do spłaty 27 013,24 zł (spłata z dochodów objętych odrębnością majątkową).


Marian Hopek (64 l.) - kierownik Agro Sklepu w Kolbuszowej

Oszczędności:  4295,27 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

Inne nieruchomości: użytki rolne o pow. 0,28 ha o wartości 4 tys. zł i las o pow. 0,40 ha o wartości 10 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 63 263,40 zł – z tytułu zatrudnienia; 672 zł – dieta członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  9,6 tys. zł – dieta radnego powiatowego; 3565,40 zł – inne źródła; 151,80 zł - inne dochody

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: ciągnik C-330 z 1990 r., volkswagen passat z 2002 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Józef Kardyś (66 l.) – starosta powiatu kolbuszowskiego

Oszczędności: 313 247,16 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 200 mkw. o wartości 250 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: specjalistyczne o pow. 3,6064 ha o wartości 650 tys. zł. Gospodarstwo zabudowane fermą z budynkami towarzyszącymi, budynkiem mieszkalnym z budynkiem garażowym i magazynowym (małżeńska wspólność majątkowa).

Inne nieruchomości: działka pod domem o pow. 0,0461 ha o wartości 50 tys. zł; 125 mkw. – pawilon handlowo-usługowy, działka 0,0059 ha o wartości 150 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Nabyta działka: rolna o pow. 0,48 ha, zakupiona od Agencji Nieruchomości Rolnych 18 września 2013 r. (małżeńska wspólność majątkowa) - przekazana córce w formie darowizny aktem notarialnym

Dochody: 250 909,43 zł – z tytułu zatrudnienia w starostwie; 2111,26 zł - inne źródła; 17 550 zł - przychód z tytułu najmu, 12,6 tys. zł - przychód z tytułu dzierżawy (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: jeep z 2007 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Stanisław Kopeć (62 l.) – pracownik gospodarczy w Urzędzie Gminy Majdan Królewski

Oszczędności: 2 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo: nie dotyczy 

Dochody: 56 497,23 zł – z tytułu zatrudnienia; 1890. zł – dieta sołtysa; 9650 zł – dieta radnego powiatowego; umowy zlecenia: 17 455,52 zł (przychód), 13 964,43 zł (dochód) – (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: brak

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt na remont domu zasięgnięty w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej Oddział Majdan Królewski, pozostało do spłaty 16 660 zł - spłata z dochodów objętych małżeńską wspólnością majątkową.


Marek Kuna (56 l.) – gospodarz obiektów sportowych Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

Oszczędności: 50 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 80 mkw. o wartości 150 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 

Inne nieruchomości: działka pod domem o pow. 8,5 a o wartości 50 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 3,4 tys. zł – dieta za pełnienie funkcji skarbnika koła wędkarskiego w Kolbuszowej; 35 438 zł – z tytułu zatrudnienia; 10,9 tys. zł – z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego; 200 zł - inne źródła (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: toyota rav4 z 2004 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Jerzy Magda (52 l.) - rolnik 

Oszczędności: 15 267,15 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 7,23 ha o wartości 140 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku 10 280,10 zł przychodu i 5,3 tys. zł dochodu (małżeńska wspólność majątkowa)

Inne nieruchomości: działka rolna o pow. 2,68 ha o wartości 20 tys. zł (wartość 3/40 udziału - 1,5 tys. zł) - udział 3/40 współwłasność z mamą i rodzeństwem (własność - przepisana przed ślubem); działki rolne o łącznej pow. 3,46 ha w dzierżawie (małżeńska wspólność majątkowa)

Działalność gospodarcza: firma usługowa - usługi leśno - rolne. Z tego tytułu radny osiągnął w ubiegłym roku 47 653 zł przychodu i 27 952,62 zł dochodu (małżeńska wspólność majątkowa)

Dochody: 2,1 tys. zł - pełnienie funkcji sołtysa; 1476 zł - prowizja sołtysa (umowa zlecenie); 1040 zł - pełnienie funkcji radnego (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: samochód toyota rav4 z 2005 roku; ciągnik ursus C360 z 1978 roku; ciągnik białoruś MTZ82 z 1982 roku (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt zaciągnięty w związku z zakupem działek rolnych w Banku Spółdzielczym Oddział Cmolas w wysokości 40 tys. zł, oprocentowanie stałe, pozostało do spłaty 35 028 zł. Spłata kredytu objęta małżeńską wspólnością majątkową.


Mieczysław Maziarz (70 l.) – ordynator Oddziału Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ w Kolbuszowej

Oszczędności: 65,5 tys. zł oraz 2 tys. USD (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 121 mkw. o wartości 400 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Gospodarstwo rolne: grunty orne plus łąki o pow. 0,9987 ha o wartości 30 tys. zł zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. ok. 60 mkw. (własność – akt notarialny)

Inne nieruchomości: działka o pow. 385 mkw., na której stoi dom, o wartości 28 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa); las o pow. 0,75 ha o wartości 10 tys. zł (własność – spadek po rodzicach)

Działalność gospodarcza: radny osobiście prowadzi usługi medyczne. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód – 205 275,42 zł i dochód – 106 523,40 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Dochody: 112 171,80 zł – z tytułu umowy o pracę w SP ZOZ Kolbuszowa; 8250,90 zł - inne źródła; 5720 zł - dochody z tytułu pełnienia funkcji radnego (wszystkie dochody objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: volkswagen jetta z 2007 r., volkswagen jetta z 2011 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: brak


Zbigniew Ofiara (49 l.) – prowadzi gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą

Oszczędności: 20 tys. zł i 400 euro (małżeńska wspólność majątkowa)

Dom: o pow. 140 mkw. o wartości 300 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Mieszkanie: o pow. 46 mkw. (270 tys. zł), 23 mkw. (130 tys. zł), 65,7 mkw. (530 tys. zł), 40 mkw. (409 544 tys. zł) - małżeńska wspólność majątkowa

Gospodarstwo rolne: ogólnotowarowe o pow. 4,9748 ha o wartości 67 tys. zł z garażem, wiatą gospodarczą oraz domem (małżeńska wspólność majątkowa). Z tego tytułu radny w ubiegłym roku osiągnął przychód – 13,5 tys. zł i dochód – 3,5 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Inne nieruchomości: dom weselny o pow. 536 mkw. oraz grunt 7724 mkw. wraz z dobudowaną wiatą grillową o wartości 1 mln 972,9 tys. zł; budynek szkoły w Niwiskach o pow. 565 mkw. oraz grunt o pow. 4011 mkw. o wartości 2 mln 794,1 tys. zł; domek letniskowy wraz z działką o pow. 0,2 ha o wartości 65 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Działalność gospodarcza: wspólnie z żoną radny prowadzi dom weselny. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód – 1 123 857,77 zł i dochód – 414 543,30 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Dochody: 7690 zł – pełnienie funkcji radnego (małżeńska wspólność majątkowa)

Pojazdy o wart. pow. 10 tys. zł: ciągnik rolniczy ursus z 2010 r.; peugeot partner z 2015 r.; samochód ciężarowy Peugeot Boxer z 2016 r. (małżeńska wspólność majątkowa)

Zobowiązania pow. 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w wysokości 420 tys. zł - pozostało do spłaty 408 050 zł (spłata kredytu z dochodów objętych małżeńską wspólnością majątkową).

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE