Reklama

Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego

Opublikowano: czw, 7 gru 2017 08:43
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Dalszych sukcesów w nauce, chęci i niesłabnącego zapału w zdobywaniu wiedzy oraz wielu radości – tego życzył wszystkim tegorocznym stypendystom Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

Tradycyjnie, podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego, która odbyła się 30 listopada, wręczone zostały Stypendia Powiatu Kolbuszowskiego. W tym roku otrzymało je 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Wyróżnienia trafiły do tych uczniów, którzy swoimi zdolnościami, osiągnięciami i wynikami wyróżniają się spośród innych.

W gronie tegorocznych stypendystów znajdują się bardzo dobrzy zawodnicy sportowi, miłośnicy języka polskiego, języków obcych, matematyki, ekonomii a także pasjonaci logistyki. Poniżej krótka charakterystyka każdego ze stypendystów, opisująca osiągnięcia wyróżnionych. Zapraszamy do lektury. 

Tegoroczni Stypendyści Powiatu Kolbuszowskiego:

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

1. Karolina Kopeć – średnia ocen – 5,12. Osiągnięcia: udział w konkursie matematycznym „Alfik”, udział w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. F. Leji, udział w konkursie matematycznym MAT. Karolina Kopeć wzorowo wypełnia obowiązki szkolne i wykazuje się wysoką kulturą osobistą. Angażuje się w pracę na rzecz klasy, pełni funkcję przewodniczącej. Jest uczynna, sumienna, lubiana przez koleżanki i kolegów.

2. Paulina Liwia Książek – średnia ocen – 5,25. Osiągnięcia: udział w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, udział w akcjach charytatywnych. Współorganizowała Dni Otwarte Szkoły. Paulina Książek odznacza się wysoką kulturą osobistą, wyróżniającym się stosunkiem do obowiązków szkolnych. Chętnie angażuje się w życie klasy wykonując różne prace plastyczne.

3. Kacper Łukasz Furmański – średnia ocen – 5,31. Osiągnięcia: udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Filmowym, I miejsce w Szkolnym konkursie na recenzję książki, II miejsce w Powiatowej Grze Miejskiej, III miejsce w Szkolnym konkursie wiedzy o J. Bytnarze i Szarych Szeregach. Kacper Furmański odznacza się wysoką kulturą osobistą, wyróżniającym się stosunkiem do obowiązków szkolnych. Chętnie angażuje się w życie klasy oraz szkoły. Jest chorążym pocztu sztandarowego, współorganizował Dni Otwarte Szkoły oraz „Aktywną Środę” dla gimnazjalistów. W ubiegłym roku szkolnym był przewodniczącym klasy i jest nim także w roku bieżącym.

4. Wioletta Maria Saj – średnia ocen – 5,11. Osiągnięcia: I miejsce w powiatowych zawodach w  sztafetowych biegach przełajowych, udział w rejonowych zawodach w biegach sztafetowych, udział w wojewódzkich zawodach Ligii Lekkoatletycznej, udział w wojewódzkich drużynowych biegach przełajowych, udział w powiatowych zawodach szachowych. Wioletta Saj jest osobą bardzo ambitną i pracowitą, mocno angażuje się w życie klasy i społeczności szkolnej.

5. Katarzyna Markiewicz – średnia ocen – 5,67. Osiągnięcia: udział w konkursie matematycznym „Alfik”, udział w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. F. Leji, udział w konkursie matematycznym MAT, udział w konkursie chemicznym „Alchemik”, udział w wojewódzkich drużynowych biegach przełajowych, udział w rejonowych zawodach w piłce siatkowej, udział w wojewódzkich zawodach Ligii Lekkoatletycznej, udział w rejonowych biegach sztafetowych, I miejsce w powiecie w indywidualnych biegach przełajowych. Katarzyna Markiewicz jest uczennicą z najwyższą w szkole średnią, jest osobą bardzo pracowitą, aktywnie bierze udział w kołach przedmiotowych podejmując się rozwiązania zadań nietypowych o dużym stopniu trudności.

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni

1. Karolina Magdalena Czachor – średnia ocen – 5,06. Osiągnięcia: udział w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”, III miejsce w szkolnym konkursie języka angielskiego, udział w szkolnym konkursie o Żołnierzach Wyklętych. Brała udział w kursach księgowości oraz języka angielskiego branżowego. Karolina Czachor wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, odznacza się uczciwością w postępowaniu i dbałością o kulturę słowa.

2. Radosław Marcin Rębisz – średnia ocen – 5,06. Osiągniecia: I miejsce w powiatowym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”, udział w konkursie na zagospodarowanie terenu zieleni przy SP w Weryni , udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Radosław Rębisz wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, czynnie uczestniczył w przygotowaniach do obchodów 70-lecia ZSA-E w Weryni. Promował szkołę w środowisku lokalnym podczas „Aktywnej Środy”.

3.  Kinga Wiktoria Cisło – średnia ocen – 5,06. Osiągnięcia: udział w seminarium w ramach projektu „Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość – edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii”. Kinga Cisło wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, odznacza się uczciwością w postępowaniu i dbałością o kulturę słowa. W roku szkolnym 2016/2017 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ZSA-E, promowała szkołę poprzez udział w „Aktywnej Środzie”, prowadziła warsztaty ekonomiczne w kolbuszowskich gimnazjach, działała w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości.

4. Justyna Witas –  średnia ocen – 5,06. Osiągniecia: III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bóg, Honor, Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”, udział w konkursach „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”, „Laptop na bank”, „Z bankiem na przyszłość”, „Jestem Polakiem i co dalej?”, „CONRADKI”, udział w olimpiadzie wiedzy ekonomicznej, olimpiadzie wiedzy ekologicznej, ogólnopolskiej olimpiadzie „Myśli Jana Pawła”. Uczestniczyła w konkursie Ridero „Misja książka!”. Justyna Witas wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, gra i śpiewa w szkolnym zespole muzycznym Concordia.

5. Patrycja Ewa Ofiara – średnia ocen – 5,12. Osiągnięcia: III miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, III miejsce w XIV edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej, I miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, udział w konkursach  „Moja wizja innowacyjnego biznesu”, „Z bankiem w przyszłość”. Ukończyła kursy księgowości oraz języka angielskiego branżowego. Patrycja Ofiara wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, odznacza się uczciwością w codziennym postępowaniu i dbałością o kulturę słowa. 

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej

1. Aleksandra Kuca – średnia ocen – 5,05. Osiągnięcia: II miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym, udział w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, udział w Sejmiku Uczniowskim. Aleksandra Kuca jest uczennicą bardzo pracowitą, sumienną, zawsze przygotowaną do lekcji, godnie reprezentuje szkołę w Drużynie Strzelców.

2. Arkadiusz Rajpold – średnia ocen – 4,88. Osiągnięcia:  III miejsce indywidualnie w Powiatowych Biegach Przełajowych, I – miejsce w powiatowych zawodach w siatkówce, I – miejsce w powiatowych Zawodach w koszykówce, II miejsce w rejonowych zawodach w koszykówce, V miejsce indywidualnie w rejonowych biegach przełajowych, III miejsce w szkolnym konkursie matematycznym, udział w II etapie Olimpiady Logistycznej. Arkadiusz Rajpold jest uczniem bardzo uzdolnionym, aktywnie uczestniczy w zajęciach Szkolnego Koła Logistycznego, może pochwalić się 100% frekwencją w I i II klasie, prezentuje wysoką kulturę osobistą.

3. Paulina Serafin – średnia ocen – 4,88. Jest uczennicą bardzo aktywną, chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Pracowała przy organizacji Festiwalu nauki i techniki, Akcji „Wyślij Pączka do Afryki”, Footbolowej Kolbuszowej. Zebrała ponad 300 punktów dodatnich z zachowania za każdy semestr.

4. Dominika Brzoza – średnia ocen – 5,00. Jest uczennicą bardzo uzdolnioną, aktywnie uczestniczy w zajęciach Szkolnego Kółka Logistycznego, chętnie angażuje się w życie klasy – pomaga słabszym uczniom w nauce, szkoły – praca przy Festiwalu Nauki i Techniki, środowiska – Footbolowa Kolbuszowa. Zebrała ponad 400 punktów dodatnich z zachowania za każdy semestr. Prezentuje niespotykaną wysoką kulturę osobistą.

5. Agata Serafin – średnia ocen – 5,00. Chętnie angażuje się w życie klasy, szkoły – praca przy Festiwalu Nauki i Techniki, akcji „Wyślij Pączka do Afryki”, Footbolowej Kolbuszowej. Zebrała ponad 400 punktów dodatnich z zachowania za każdy semestr.

6. Dorota Tęcza – średnia ocen – 4,78. Osiągnięcia: II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Historii. Jest uczennicą bardzo uzdolnioną, pracowitą i w stu procentach wywiązującą się ze swoich obowiązków.

7. Bernadeta Kozioł – średnia ocen – 4,76. Osiągnięcia: II miejsce w etapie Szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest uczennicą bardzo uzdolnioną, pracowitą, sumienną, zawsze przygotowaną do lekcji. 

8. Marcin Borowiec – średnia ocen – 4,80. Osiągniecia: II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Historii.

9. Patryk Całka – średnia ocen – 4,57. Osiągnięcia: I miejsce w Szkolnym Konkursie Geodezyjnym, II miejsce w Szkolnym Konkursie Polonistycznym „Maraton z Janem Kochanowskim”, I miejsce w „Andrzejkowym marszu na orientację”, udział  w ogólnopolskim VII turnieju musztry w Rzeszowie 15.05.2017r., reprezentowanie szkoły na szczeblu ogólnopolskim w obchodach Święta Wojska Polskiego 15.08.2017 r., reprezentowanie szkoły na szczeblu międzynarodowym podczas uroczystości na Cmentarzu Orląt we Lwowie 19.08.2017 r., reprezentowanie szkoły podczas obchodów rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa Kuli, reprezentowanie szkoły podczas uroczystości nad grobami pomordowanych przez NKWD w Turzy. Patryk Całka jest uczniem uzdolnionym, aktywnie biorącym udział w formacji „Strzelec”.

10. Szymon Zięba – osiągnięcia: udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych: Białystok 2017 – 1500m oraz  800m, Toruń 2017 – 800m oraz 4x400m, Jelenia Góra 2017 – przełaj 800m, Tbilisi 2016 – 800m, Bydgoszcz 2016 – 800m, Żagań – Przełaj 1500m, Wrocław 2016 – 4x400m, 800m, Toruń 2017 – 1500m, Spała 2016 – 1000m.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.