Reklama

Skarga na wójta i kierownika. Czego dotyczy?

Opublikowano:
Autor:

Skarga na wójta i kierownika. Czego dotyczy?  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Mieszkanka gminy Majdan Królewski złożyła skargę na działalność wójta i Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania. Czego dotyczyła i jakie stanowisko zajęli wobec niej radni?

Skarga została skierowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 Kobieta zarzuciła gminnemu zakładowi, że od 26 do 28 czerwca tego roku nastąpiły niezapowiedziane ograniczenia dostępu do wody pitnej. Jak zauważyła, mieszkańcy gminy nie zostali poinformowani o planowanych przerwach w dostawie wody oraz wprowadzeni w błąd twierdzeniem, że przerwy te są wynikiem awarii (usterek). 

- W rzeczywistości, przerwy były działaniem celowym i zaplanowanym wynikającym z deficytu wody w gminie, polegającym na jej czasowym odcięciu w poszczególnych miejscowościach bez zapowiedzi - stwierdziła mieszkanka gminy. 

Co natomiast kobieta  zarzuciła włodarzowi gminy? - W odniesieniu do wójta gminy skarga dotyczyła braku rzetelnej informacji o ograniczeniach w dostawie wody, w tym: lokalizacji zastępczych punktów poboru wody, terminów planowanych wyłączeń i czasu trwania przerw w dostawie wody - informuje komisja skarg, wniosków i petycji, która rozpatrzyła skargę.

Wyjaśnienia kierownika

Do zarzutów w skardze odniósł się na piśmie Jan Kopeć, kierownik GZWKiO w Majdanie Królewskim. Jak wyjaśnił, w godzinach nocnych, tj. od godz. 23 do godz. 5, w dniach 26/27 czerwca 2019 r. oraz w dniach 27/28 czerwca 2019 r. istotnie nastąpiły przerwy w dostawie wody.  - Zdarzenie to nie było możliwe do przewidzenia i spowodowane było awarią pompy podającej wodorotlenek wapnia do wody surowej w dniu 26 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych. Spowodowało to pewne perturbacje w technologii uzdatniania wody oraz ciągłości dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej do wodociągu gminnego - wyjaśnił kierownik GZWKiO.

Przystępując do usuwania awarii, kierownik GZWKiO podjął decyzję, że w czasie usuwania awarii nastąpią przerwy dostaw wody w godzinach nocnych, tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy. - Przerwy w dostawach każdorazowo nie były dłuższe niż 12 godzin, stąd nie był wskazywany nieodpłatny punkt poboru wody - wyjaśnił kierownik Kopeć.

Stanowisko komisji

Stanowisko w sprawie skargi na działalność kierownika GZWKiO wypracowała komisja skarg, wniosków i petycji. Następnie rekomendowała je radzie gminy. Ostatecznie skargę na działania GZWKiO w Majdanie Królewskim uznano za zasadną. Dlaczego?

Radni uznali, że kierownik GZWKiO, podejmując decyzję o kolejnej przerwie w dostawie wody (w kolejnym dniu), tj. w nocy z dnia 27 czerwca 2019 r. na 28 czerwca 2019 r. (w godzinach od 23.00 do 5.00), miał możliwość i powinien niezwłocznie poinformować mieszkańców o tej przerwie. - Ponieważ przerwy w dostawie wody w dniach 26/27 oraz 27/28 czerwca 2019 r. spowodowane były awarią pompy, która miała miejsce 26 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych - wyjaśniono.

Wójt nie zawinił

Za bezzasadną uznano natomiast skargę na działalność wójta w zakresie braku rzetelnej informacji o ograniczeniach w dostawie wody. - Zgodnie z przepisami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Majdan Królewski, obowiązek w zakresie zawiadamiania odbiorców wody o ograniczeniu lub wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, a nie na wójcie gminy - uzasadniła komisja skarg wniosków i petycji - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wskazano również, że w razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, na zakładzie spoczywa także obowiązek zapewnienia zastępczego punktu poboru wody oraz poinformowania o tym fakcie odbiorców usług.
 

Jak poinformowała nas Janina Wójtowicz, zastępca wójta gminy Majdan Królewski, urzędnicy przeprosili mieszkankę, która złożyła skargę na działalność wójta i GZWKiO, za brak informacji na temat planowanej przerwy w dostawie wody.
Stanowisko w sprawie skargi na działalność wójta i GZWKiO wypracowała komisja skarg, wniosków i petycji.
Radni byli na sesji co do tej sprawy jednomyślni: 15 osób zagłosowało "za".
Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Majdan Królewski, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług wyłącznie z ważnych powodów. W szczególności, jeżeli jest to uzasadnione:
- potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, - potrzebami przeciwpożarowymi, - przyczynami technicznymi, w tym z powodu awarii sieci i konieczności jej usunięcia oraz z powodu zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, - działaniem siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE