Reklama

Remonty szkół w powiecie. Potrzeb wciąż jest dużo

Opublikowano:
Autor:

Remonty szkół w powiecie. Potrzeb wciąż jest dużo - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych gminy Kolbuszowa do nowego roku szkolnego 2019/2020 przedstawił Paweł Michno, przewodniczący komisji oświaty.

Część finansową omówił z kolei Ryszard Haptaś, dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Szkoła Podstawowa w Zarębkach

Prace malarskie, jakie zostały przeprowadzone, obejmowały trzy klasopracownie. Lamperie na dolnym i górnym korytarzu oraz w oddziale przedszkolnym. Odmalowany został również korytarz wejściowy do kuchni.

Ponadto wykonano słupki ogrodzenia szkolnego. Naprawiono drzwi wejściowe do klas. Zaszpachlowane zostały ubytków tynku w klasach i na korytarzach. Przeprowadzono całkowity remont jadalni. Ułożono panele, pomalowano ściany i lamperie. Przystosowano pomieszczenia na świetlicę szkolną. Naprawiono uszkodzone ogrodzenie.

Na przyszłość placówka potrzebuje:

* osuszenia piwnic pod nowa szkołą

* pomocy dydaktycznych do biologii i chemii

* piłkołapów na boisku szkolnym

* wymiany podłogi w oddziale przedszkolnym

Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej

Wykonane inwestycje, remonty i zakupy w roku szkolnym 2018/2019 to:

* wyposażenie szkoły w pracownię internetową w ramach projektu,

* założenie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw

* zakup sprzętu (dmuchawy do liści) do właściwego utrzymania boiska wielofunkcyjnego

* zakup segmentów bibliotecznych

* zakup pomocy dydaktycznych 

* malowanie lamperii w salach lekcyjnych i na korytarzu i sali gimnastycznej

Na przyszłość placówka potrzebuje:

* wykonanie parkingu dla aut przy szkole

* remont płytek na schodach wejściowych do sali gimnastycznej

* zakup stojaków rowerowych i szafek do szatni dla uczniów

* remont szkolnej jadalni

Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej

Realizowane inwestycje i przeprowadzone prace to:

* remont dwóch wejść do przedszkola, prace obejmowały położenie płytek, szpachlowanie i pomalowanie ścian oraz podwieszenie sufitów

* trwają prace remontowe przy adaptacji byłych pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkola - powstaną nowe łazienki dla dzieci i personelu, gabinet logopedy, gabinet dyrektora i szatnia.

* odnośnie wykonania niezbędnych prac remontowych konieczny jest remont komina oraz kuchni przedszkolnej.

Szkoła Specjalna w Kolbuszowej Dolnej

W okresie letnim podczas przerwy wakacyjnej wykonano nieliczne prace remontowe ze względu na brak pieniędzy. Pracami, które zostały wykonane są:

* wymalowanie korytarza wejściowego

* wymalowanie fragmentów lamperii na pozostałych korytarzach oraz w salach lekcyjnych

* wymiana oświetlenia w sali nr 5 i 4

* wykonanie świeżego tynku na suficie w kuchni ze względu odpadniecie dużej jego części

* wymiana uszkodzonych elementów i odmalowanie placu zabaw

* zorganizowanie sali do terapii Integracji Sensorycznej

Do niezbędnych inwestycji potrzebnych do wykonania należą:

* remont toalety na piętrze budynku

* doposażenie placu zabaw w bujaczki, karuzela oraz inne drobne akcesoria sensoryczne

* wymiana drzwi do kilku sal lekcyjnych oraz ubikacji

* rozbudowa szkoły

Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej

W czasie wakacji w przedszkolu wykonano:

* remont kuchni, jadalni i kancelarii

* wymalowano też część sprzętu w ogrodzie przedszkolnym

W placówce należy wykonać łazienkę dla dzieci na górnej kondygnacji oraz przeprowadzić remont piwnicy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej

W szkole przeprowadzono drobne prace, takie jak pomalowanie korytarzy na parterze (przy jadalni oraz przewiązce). Wymieniono lampy oświetleniowe w salach lekcyjnych (42 sztuki). Wykonane zostały prace porządkowe wokół szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej

W ramach przygotowania placówki do nowego roku szkolnego wykonano następujące prace:

* wymalowano korytarz dolny oraz ściany na korytarzu przy szatniach szkolnych

* odmalowane zostały toalety szkolne oraz naprawiono drzwi do nich

* odnowiono meble kuchenne

* przeprowadzone zostały prace ogrodnicze i porządkowe

* pomalowano drzwi do pięciu sal lekcyjnych na parterze budynku

* wykonano prace konserwacyjne i naprawcze w miasteczku ruchu drogowego

* drzwi zewnętrzne sali gimnastycznej zostały naprawione i odmalowane

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej

W roku szkolnym 2018/2019 dokonano kompleksowego remontu sali grupy I oraz remont kuchni. Odmalowano ściany oraz zamontowano nowy basen gastronomiczny. W ciągu roku dokonywano wielu bieżących prac remontowych polegających na remoncie powłok malarskich na korytarzu. Wykonano drobne prace naprawcze wynikające z eksploatacji budynku przedszkola. Dyrektor przedszkola pozyskała sponsora na zakup nowych urządzeń na placu zabaw za 24 tys. zł. Starsze urządzenia zostały odmalowane i na bieżąco są naprawiane. Zapotrzebowanie sprzętowe wymaga zakupu kuchenki gazowej do kuchni.

Prace remontowe konieczne do przeprowadzenia w przedszkolu to:

* dalszy remont pomieszczenia nr 1 w kuchni przedszkolnej

* remont łazienek.

* wymiana blachy na dachu pomieszczenia gospodarczego

Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej

Przeprowadzono remontu balkonu, daszków nad wejściami i obróbek blacharskich na budynku przedszkola. Dokonano modernizacji elektrycznej rozdzielni głównej wewnątrz przedszkola. Zakupiono stoły i szatkownicę elektryczną do przedszkolnej kuchni. Zamontowano zamykaną szafę do przechowywania dokumentacji przedszkola. Zakupiono krzesełka dla dzieci z grupy III (ze środków pozyskanych w ramach 1 % podatku). Wymieniono wykładziny w salach grupy I,II i III. Pozyskano edukacyjne maty ścienne do sali gr. III (za I miejsce w konkursie ekologicznym).

Informacja dotycząca potrzeb na rok szkolny 2019/2020 to remont:

* podłogi w sali grupy III

* podmurówki przy piaskownicy

* części budynku gospodarczego oraz piwnicy przedszkolnej (tynki, posadzki)

Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej

Realizowane inwestycje i remonty w roku 2018/2019 obejmowały malowanie i remont placu zabaw dla dzieci oraz odrestaurowanie bloku kuchennego. Zamontowano nowe drzwi (3 szt.) zabezpieczające drogi ewakuacyjne. Osadzono drzwi przeciwpożarowych w pomieszczeniu konserwatorów znajdującym się na drodze ewakuacyjne. Zainstalowano hydrant na parterze placówki w części zespołu oświatowego. Zamontowano zawór pierwszeństwa w kotłowni na głównym przyłączu wody oraz oświetlenie ewakuacyjne na klatce ewakuacyjnej. 

Potrzeby remontowe na rok 2020 to:

* zakup zmywarki. Obecny wyparzacz do naczyń wymaga naprawy szczegółowej, koszty naprawy przewyższają wartość wyparzacza

* wykonanie zaleceń po kontroli straży pożarnej jakim jest wykonanie oświetlenia awaryjnego na parterze placówki oraz wymiana wykładzin i paneli na trudnopalne

* parking dla rodziców przywożących dzieci do placówki.

Szkoła Podstawowa w Weryni

W placówce wykonano zaprawki szpachlowe na ścianach w klasach i na korytarzach szkolnych. Częściowo odnowiono powłoki malarskie farbą akrylową w 4 klasach i 2 salach przedszkolnych, na 3 korytarzach, w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora. Dokonano napraw armatury łazienkowej. Zakupiono i zamontowano drewniane płyty odbojowe, zapobiegające brudzeniu się ścian i powstawaniu ubytków, na ścianach w klasach nowej części szkoły oraz na korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej. Odnowiono farbą olejną lamperie na korytarzach szkolnych w starszej części szkoły. Zakupiono i zamontowano rolety wewnętrzne w 4 klasach szkolnych, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Radę Miejską. Wykonano renowację i czyszczenie sztucznej trawy na boisku szkolnym typu Orlik, dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez radę miejską. Po przeprowadzonych remontach wykonano gruntowne sprzątanie.

Zapotrzebowanie sprzętowe i wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania szkoły to:

* wykonanie sieci teletechnicznych w budynku szkoły.

* zakup serwera (dotychczasowo używany jest z 2004 r.).

* zakup mebli do sali j. angielskiego.

* zakup mebli do gabinetu dyrektora.

* wykonanie odizolowanego od uczniów pomieszczenia gospodarczego, zamykanego, w szkole pod schodami w nowej części budynku, ponieważ w obecnym czasie szkoła nie dysponuje żadnym (poza blaszakiem na zewnątrz, który podczas zimy i okresów dużej wilgotności nie spełnia swojej funkcji należycie).

* wykonanie pomieszczenia archiwum szkolnego na korytarzu poprzez wykonanie ścianki działowej i wstawienie zamykanych drzwi metalowych.

W zakresie prac remontowo-budowlanych niezbędna jest naprawa dachu nad częścią przedszkolną. 

Szkoła Podstawowa w Widełce

W trakcie wakacji w SP w Widelce przeprowadzono drobne prace remontowe. Malowanie ścian i lamperii w klasach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych, konserwację sztucznej nawierzchni boiska orlik. 

Niezbędne prace remontowe obejmują wymianę: 

* ogrodzenia od strony wschodniej

* drewnianej stolarki okiennej od strony korytarzy na parterze i piętrze budynku

Przedszkole Publiczne w Widełce

Wykaz większych remontów i zakupów zrobionych w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 obejmują wykonanie remontu i odmalowanie ogrodzenia przedszkolnego. Zakupiono nową piaskownicę dla dzieci. Pojawiły się także nowe urządzenie na przedszkolny plac zabaw. Zakupiono blaszaną konstrukcję (garaż) w celu przechowywania urządzeń i materiałów gospodarczych. Odmalowano urządzenia na placu zabaw. Odnowiono ściany sali przedszkolnej nr 3. Zakupiono nową wykładzinę do sali nr 1.

W roku 2019/2020 należy:

* wykonać remont łazienki dziecięcej (wymienić umywalki, krany i ubikacje dla dzieci),

* zakupić nową kosiarkę do trawy

* dokończyć remont elewacji od strony południowo-wschodniej budynku.

Szkoła Podstawowa w Bukowcu

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu na wakacjach były prowadzone drobne remonty ścian na korytarzach szkolnych, malowanie bramy wjazdowej i urządzeń na przyszkolnym placu zabaw oraz wymiana wieszaków w szatni dla uczniów. Ze względu na wzrastającą liczbę uczniów zakupiono brakujące stoliki i krzesła. Wszystkie prace i zakupy zostały sfinansowane z przyznanego budżetu szkoły. 

W pilnych planach należy uwzględnić: zakup nowego pieca do centralnego ogrzewania (obecnie funkcjonujący z 2000 roku jest bardzo przerdzewiały). Dokładny jego stan na ten rok, zostanie określony przed sezonem grzewczym podczas przeglądu dokonywanego przez uprawnionego serwisanta.

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

W roku szkolnym 2018/2019 nie przeprowadzono w szkole żadnych inwestycji. Wyremontowano pracownię nauk przyrodniczych oraz dokonano bieżących prac remontowych.

To czego potrzebuje placówka to kosze do koszykówki i piec do CO.

Niezbędne prace remontowo - budowlane 2019/2020 to:

* budowa sali gimnastycznej

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w podpiwniczonej części szkoły

* zagospodarowanie placu szkolnego od strony północnej

* remont kuchni (płytki ścienne i podłogowe.

Szkoła Podstawowa w Domatkowie

W okresie wakacji wykonano szereg prac konserwacyjnych i remontowych w budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kupnie

Odmalowani i doposażone świetlicę szkolną. Na boisku wielofunkcyjnym pojawiło się oświetlenie. Zamontowano 8 lamp. Trwają tajże prace przy budowie sceny plenerowej obok szkoły na potrzeby środowiska lokalnego. 

W przyszłości niezbędnym jest:

* wymiana okien w sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej

* budowa parkingu przy szkole

* budowa pełnowymiarowego boiska sportowego do piłki nożnej.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE