Reklama

Przyjazny urząd dla mieszkańca – cz. XI

Opublikowano:
Autor:

Przyjazny urząd dla mieszkańca – cz. XI - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Drodzy Mieszkańcy! W tym roku wznawiamy rozpoczętą akcję pn. „Urząd przyjazny dla mieszkańca”. Przypomnimy, że celem tej inicjatywy jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego wydziałów i jednostek organizacyjnych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym oraz zapoznanie z zakresem ich obowiązków.

Chcemy pokazać co i gdzie można załatwić w urzędzie, jakie dokumenty należy przygotować, aby sprawnie i szybko uporać się z urzędową procedurą. Przypominamy również, że wszystkie numery telefonów oraz pokojów poszczególnych pracowników wydziałów i jednostek znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „Kontakt”. Sporo cennych informacji znaleźć można, klikając w baner „Dla mieszkańców”, gdzie znajdują się m.in. druki do pobrania z poszczególnych wydziałów oraz dyżury aptek z powiatu kolbuszowskiego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Tegoroczną akcję pn. „Urząd przyjazny dla mieszkańca” rozpoczynamy od przedstawienia zakresu obowiązków oraz krótkiej charakterystyki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który swoją siedzibę ma w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, na II piętrze. 

Kto kieruje jednostką? 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. jako jednostka administracji rządowej pierwszej instancji. Finansowana jest z budżetu państwa. Inspektorat mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10. Pracą inspektoratu kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Teresa Skrzynecka Skowron – tel. 17 7445 768.
Prawa i obowiązki organu zostały szczegółowo określone w ustawie z dnia 7 lipca 1974 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Zadania w pigułce 
W wielkim skrócie podstawowym zadaniem Inspektoratu jest nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego na terenie powiatu kolbuszowskiego w zakresie budownictwa osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych od jego rozpoczęcia do całkowitego zakończenia. Ponadto jego obowiązkiem jest również nadzór nad właściwym utrzymaniem obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych oraz wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.

Tematyka, z którą musi zmierzyć się każdy inwestor lub użytkownik obiektu, wypełniając nałożone na niego ww. ustawą obowiązki to w szczególności:

  • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z równoczesnym powołaniem funkcji kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
  • zawiadomienie o zakończeniu inwestycji lub w przypadkach określonych ustawą złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  • udział w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji obiektów oraz w kontrolach obowiązkowych przeprowadzanych przed rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  • udział w kontrolach obiektów użytkowanych zmierzających do ustalenia czy wypełniono wszystkie ustawowe obowiązki w zakresie właściwego utrzymania obiektów i ich bezpiecznego użytkowania. Zakres ten dotyczy terminowego dokonywania przeglądów rocznych i  pięcioletnich, drożności przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych i elektrycznych.

Niezależnie od nadzoru w ww. zakresie inspektorat prowadzi postępowania naprawcze w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa budowlanego w sprawach zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne oraz postępowania w sprawach samowoli budowlanych. Te ostatnie są dla inwestorów realizujących obiekty bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bardzo uciążliwe, kosztowne, a w większości kończą się nakazami ich rozbiórki. W ostatnich latach odnotowano znaczny spadek przypadków istotnych odstępstw od zatwierdzonych projektów oraz samowoli budowlanych, a także przypadków niewypełniania obowiązków z zakresu utrzymania obiektów, co wskazuje na rosnącą świadomość osób poruszających się w obszarze ustawy Prawo budowlane.  

Prośba o kontakt 
Należy wskazać, iż obowiązujące od 1 stycznia 1995 r. Prawo budowlane było do obecnej chwili wielokrotnie zmieniane w związku z czym jego prawidłowa interpretacja dla przeciętnego obywatela stanowi duże trudności, co wynika z bezpośrednich kontaktów ze stronami. Z tego też powodu zachęcamy uczestników procesu inwestycyjnego, by w przypadkach wątpliwych kontaktować się z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy udzielą pomocy w rozwiązywaniu występujących problemów i wątpliwości – tel. 17 7445 768.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE