Reklama

Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i największe plany, jakie Dzikowiec chce wykonać w przyszłym roku

Opublikowano:
Autor:

Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i największe plany, jakie Dzikowiec chce wykonać w przyszłym roku - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Gmina Dzikowiec planuje wydać prawie 30 milionów na inwestycje, które będą realizowane w 2019 roku. Kwota ta wstępnie została już podzielona.

Wydatki z budżetu gminy, które mają wynieść w przyszłym roku 27 mln 419 tys i 955 zł, urząd rozplanował między innymi na drogi, szkoły, budynki oraz spłatę zadłużenia, które na koniec 2018 roku ma wynieść ponad 5 milionów złotych. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i największe plany, jakie Dzikowiec chce wykonać w przyszłym roku.

Gminne i powiatowe

Drogi w gminie Dzikowiec należą między innymi do powiatu kolbuszowskiego. Urząd chce wspomóc starostwo i przeznaczyć 600 tys. zł na budowę chodników przy powiatówkach. Ścieżki dla pieszych mają powstać między innymi przy drodze powiatowej w Wilczej Woli, Lipnicy oraz Dzikowcu. Na każdą z tych trzech inwestycji gmina chce przeznaczyć po 200 tys. zł. Ponadto na przebudowę dróg gminnych i polnych, prowadzących do upraw rolniczych, urząd planuje przekazać ponad 220 tys. zł.

Nieco więcej, bo 233 tys. zł, zabezpieczone ma być na zimowe utrzymanie szlaków, remonty przystanków, oznakowania drogowe oraz przeglądy techniczne dróg i mostów.

Poszczególne sołectwa także postanowiły oddać część swojej kasy na polepszenie jakości traktów gminnych. Nowy Dzikowiec przekazał ponad 9 tys. zł, Mechowiec 8 tys. zł, Płazówka ponad 8 tys. zł. Najwięcej przekazały sołectwa Kopcie, Wilcza Wola, Dzikowiec i Spie. Te miejscowości oddały po ponad 10 tys. zł na szlaki gminne. Rekordzistą jest Lipnica, która zamierza przeznaczyć 21 332 zł na poprawę jakości dróg w swojej wsi.

Miliony na oświatę

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy ma zostać wydane na edukację - 9 mln. zł. Na rodzinę gmina planuje przekazać ponad 8,5 mln zł w 2019 roku. Same świadczenia 500 + pochłoną z tej puli 4 mln 695 tys. zł. 

W projekcie budżetu na 2019 rok znalazła się także dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu (290 tys. zł) oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej (320 tys. zł).

 Kolejne 18 tys. zł ma zostać przekazane na bieżące utrzymanie kąpieliska i terenu zalewu w Wilczej Woli w 2019 r.

Pozostały plan

 

W prowizorium budżetowym zabezpieczono 1 mln 676 tys. 520 zł na gospodarkę mieszkaniową. W tym planie znalazło się 176 520 zł, które ma pójść na utrzymanie nieruchomości gminnych tj. remonty, doposażenie i ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1,5 mln zaplanowano na rozbudowę i przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Kopciach - 700 tys. oraz na budynek rekreacyjny w Wilczej Woli - 600 tys. zł. Remont oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu to kwota 200 tys. zł z urzędu gminy. 

 Administracja publiczna to kolejny podpunkt w budżecie. Plan do wykonania wynosi 2 mln 618 tys. 615 zł. W tej kwocie znalazła się między innymi działalność rady gminy, która wynieść ma 91 500 zł. Na funkcjonowanie urzędu zagospodarowano 2 011 075 zł, między innymi na wynagrodzenia, promocję gminy i diety sołtysów.

 Dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i na ich doposażenie zaplanowano 223 tys. zł. Znalazło się w tym bieżące utrzymanie OSP, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania pożarniczego, ubezpieczenie samochodów oraz remonty budynków.

 

W prowizorium budżetowym gminy Dzikowiec na rok 2019 znalazły się także:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczej Woli - 100 tys. zł
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 110 316 zł
- Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzikowcu - 500 tys. zł
- Remont placu zabaw w Mechowcu - 52 tys. zł
- Remont Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu - 182 986 zł
- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (organizowanie zawodów piłki nożnej) - 80 tys. zł 


Planowane zadłużenie gminy na koniec roku:
2018 - 5,3 mln zł
2019 - 5,5 mln zł
2020 roku - 4 mln
2021 - 2,5 mln zł
2022 - 1 mln zł
Gmina chce wyjść z długów do 2023 roku, tym samym spłacić ostatnią ratę kredytu, czyli 1 mln zł.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE