Reklama

Poseł Chmielowiec pisze do ministra w sprawie gminy Niwiska

Opublikowano: ndz, 17 maj 2020 11:26
Autor:

Poseł Chmielowiec pisze do ministra w sprawie gminy Niwiska  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP, pyta, kiedy można spodziewać się uzupełnienia obszaru interwencji o punkty adresowe z miejscowości Kosowy i Hucina w gminie Niwiska? Czy uda się to wykonać w ramach realizowanego projektu przez firmę Voice Net S.A.? Poseł pisze do ministra w sprawie gminy Niwiska

- Zwracam się z prośbą o rozszerzenie zakresu realizacji projektu na terenie gminy Niwiska o dodatkowe punkty adresowe, które nie zostały ujęte w momencie przygotowywania interwencji w granicach, w której znajduje się gmina - pisze Zbigniew Chmielowiec w swojej interpretacji. Jak nadmienił poseł, urząd gminy dopiero w trakcie realizacji projektu uzyskał informację o braku danych adresowych całej miejscowości Kosowy oraz części miejscowości Hucina, które nie są ujęte w programie budowy sieci szerokopasmowych.

Według wyjaśnień Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji problemy wynikły w związku z brakami w bazach danych adresowych, co mogło być spowodowane niekompatybilnością baz w tym okresie, które były zasilane w różny sposób, a nie wszystkie błędy dało się wychwycić w instytucjach, które wysyłały oraz odbierały dane. - Ciężko jest zrozumieć, dlaczego podczas planowania inwestycji w ramach 1 osi priorytetowej zostają ominięte całe miejscowości w gminach bez jakiejkolwiek weryfikacji - dodaje Zbigniew Chmielowiec. Podkreśla on także, że pod uwagę należy wziąć fakt, że projektem zostały objęte miejscowości posiadające już sieć światłowodową, dla których realizowana jest druga sieć, a miejsca bez dostępu do internetu pozostają same sobie.

Popularność 

Według zapewnień ministra cyfryzacji priorytetem ministerstwa nadal będzie także rozbudowa infrastruktury światłowodowej tak, aby każdy budynek w Polsce był podłączony do sieci światłowodowej. Ma to zapewnić każdemu obywatelowi dostęp do szybkiego internetu na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z usług publicznych, które są obecnie bardzo rozwijane i cieszą się coraz większą popularnością wśród obywateli.

Jak podaje resort cyfryzacji, w ostatnich latach e-administracja oraz e-usługi dla obywateli cieszą się coraz większą popularnością. Tylko w samym 2019 roku prawie dwa miliony Polaków założyły profil zaufany. W sumie z PZ korzysta już niemal 4,5 mln osób.

- Trudno jest zbudować e-administrację oraz inne narzędzia z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jeśli beneficjenci, którzy są w tym procesie najważniejsi, ostatecznie nie będą mieli możliwości z nich korzystać - zauważa poseł.

Jednocześnie według zapewnień zastępcy dyrektora departamentu telekomunikacji w zaktualizowanych bazach pojawiły się nowe punkty adresowe, o które można rozszerzyć obszar interwencji. - Niemniej jednak nadal nie wszyscy mieszkańcy gminy są objęci w planach dostępu do sieci światłowodowej, co nie jest kompatybilne z informacjami podanymi powyżej - nadmienia poseł Chmielowiec. 

Ze względu na specyfikę miejscowości, ukształtowanie terenu oraz rozproszenie punktów adresowych na tę chwilę brak jest chętnych operatorów, którzy chcieliby ze środków własnych wybudować sieć światłowodową w tych miejscowościach.

 

Odpowiedź od ministra

Poseł Chmielowiec dostał odpowiedź, z której dowiadujemy się, że za zasilenie bazy danymi wsadowymi odpowiadają, zgodnie z właściwymi przepisami, gminy. 

Jak wyjaśnił Marek Zagórski, minister cyfryzacji, instytucje organizujące interwencje publiczne z pieniędzy objętych programem operacyjnym Polska cyfrowa, nie mają fizycznych możliwości roboczego, "ręcznego" zweryfikowania, czy dane zebrane w bazie zostały sprawozdane przez gminy w sposób prawidłowy, a w szczególności, czy zostały sprawozdane wyczerpująco. 

Jednakże, dostrzegając m.in. możliwość ujawnienia punktów adresowych na etapie realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze wspomnianego programu, zapisy umów o dofinansowanie przewidują możliwość "wymiany" punktów adresowych, zadeklarowanych przez korzystającego we wniosku o dofinansowanie, na inne punkty adresowe. W tym te, które zostały ujawnione w bazie danych dopiero w trakcie realizacji projektów. 

Program operacyjny Polska cyfrowa, 19 lutego udostępnił na swojej stronie internetowej kolejne punkty adresowe, w tym 393 punkty znajdujące się w gminie Niwiska, z czego 219 z miejscowości Kosowy oraz 113 z miejscowości Hucina, tym samym umożliwiając firmie Voice Net S.A. objęcie tych miejscowości zasięgiem realizowanego projektu. 

Na wniosek gminy Niwiska Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się w 27 lutego do beneficjenta z interwencją w sprawie rozszerzenia zakresu projektu o udostępnione punkty adresowe z miejscowości Kosowy. Do tej miejscowości został bowiem ograniczony wniosek gminy.

- W związku z niniejszą interpelacją oraz dotychczasowym brakiem odpowiedzi ze strony Voice Net S.A. ministerstwo ponownie zwróciło się do korzystających z prośbą o rozważenie przyłączenia dodatkowych gospodarstw domowych w miejscowościach Kosowy i Hucina, w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków PO PC lub ze środków własnych - czytamy w odpowiedzi na interpelację Zbigniewa Chmielowca. 

Będzie wiadomo 

 - Jeżeli beneficjent zdecyduje się objąć te miejscowości zasięgiem projektu, sieć szerokopasmowa powinna zostać do nich doprowadzona najpóźniej do końca bieżącego roku - zapewnia ministerstwo. O decyzji niezwłocznie zostaną poinformowani poseł jak i gmina Niwiska. 

 Odnosząc się do stwierdzenia, że "projektem zostały objęte miejscowości posiadające już sieć światłowodową, dla których realizowana jest druga sieć " Marek Zagórski wyjaśnia, że wsparcie udzielane jest tylko tam, gdzie nowoczesna sieć telekomunikacyjna nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie w ciągu trzech lat na zasadach komercyjnych. Miejsca, do których skierowane są interwencje ze środków PO PC, ustalane są na podstawie informacji o istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej oraz o planowanych inwestycjach szerokopasmowych. 

Istniejąca infrastruktura szerokopasmowa ustalana jest na podstawie informacji zbieranych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, prowadzonej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach której każdy operator telekomunikacyjny ma ustawowy obowiązek, pod rygorem administracyjnej kary pieniężnej, przekazać, co najmniej raz w roku, informacje o lokalizacjach, w których może świadczyć usługi dostępu do szybkiego internetu.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, skierowany na zapewnienia gospodarstwom domowym dostępu do szybkiego internetu, obejmuje obszar całego kraju i jest przygotowywany na podstawie centralnych baz danych, m.in. o gospodarstwach domowych i pojedynczych punktach adresowych. Za zasilenie bazy danymi odpowiadają, zgodnie z właściwymi przepisami, gminy.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE