Reklama

O planach na 2021 rok rozmawiamy z szefem kolbuszowskich strażaków

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: KP PSP Kolbuszowa

O planach na 2021 rok rozmawiamy z szefem kolbuszowskich strażaków - Zdjęcie główne

16 lipca 2018 roku Jacek Nita, został powołany przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. | foto KP PSP Kolbuszowa

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Jacek Nita, komendant kolbuszowskiej straży pożarnej, podsumował 2020 rok. Zdradził także, jakie plany ma jednostka w nowym roku.

Jakie zdarzenia i związane z nimi trudności zapamięta pan z 2020 roku?

- Najpoważniejszym zdarzeniem w 2020 roku był pożar hali produkcyjno – magazynowej w Kolbuszowej. W działaniach gaśniczych uczestniczyło 30 zastępów straży pożarnej. Działania strażaków z powiatu kolbuszowskiego wspierane były przez siły i środki z powiatów sąsiednich, mieleckiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego i stalowowolskiego. 

Ponadto w czerwcu na terenie powiatu kolbuszowskiego, po intensywnych opadach deszczu, doszło do licznych podtopień. Opady znacznej ilości wody w krótkim czasie doprowadziły do niewydolności sieci melioracyjnych oraz przepustów drogowych, czego skutkiem były liczne podtopienia budynków mieszkalnych, gospodarczych i posesji, nieprzejezdność drogi wojewódzkiej nr 875 oraz utrudnienia na drodze krajowej nr 9. 

Skutkami nawałnicy najbardziej dotknięte zostały miejscowości Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna i Zarębki. Działania, w których łącznie udział wzięło 39 zastępów (186 strażaków), polegały głównie na wypompowywaniu wody z pomieszczeń i rozlewisk oraz udrażnianiu przepustów drogowych.

Gdyby pan komendant miał podsumować 2020 rok, co by się w takim sprawozdaniu znalazło? 

- Rok 2020 minął w komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej pod znakiem intensywnych działań, które wpisały się w szeroko rozumiane bezpieczeństwo powiatu. Skutecznie obsłużyliśmy wszystkie zgłoszenia, jakie do nas trafiły, na bieżąco realizowaliśmy wszystkie spoczywające na nas zadania, a dodatkowo prowadziliśmy działania związane z pandemią Covid-19. W tych dodatkowych działaniach można by wymienić między innymi pomiary temperatury ciała na przejściach granicznych, wytypowanie w każdej gminie jednostek OSP do dowożenia żywności, lekarstw osobom objętym kwarantanną, zorganizowanie szkoleń dla strażaków OSP, jak takie działania bezpiecznie prowadzić, dystrybuowanie środki ochrony osobistej jak i dezynfekujących, tak w jednostkach OSP jak i jednostkach oświatowych... Tych działań było dużo i w dalszym ciągu zadania z tego zakresu realizujemy. Wspomnę tu jeszcze, że w minionym roku odnotowaliśmy kilka wyjazdów do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Są to sytuacje, gdy do nagłego zachorowania lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu nie może w krótkim czasie dotrzeć zespół ratownictwa medycznego, potocznie nazywany karetką pogotowia, w takiej sytuacji jadą strażacy, udzielają na miejscu kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzą działania ratownicze do czasu przejęcia pacjenta przez podmiot państwowego ratownictwa medycznego.

 W zadaniach komendanta powiatowego znajduje się również nadzorowanie ochrony p.poż. w powiecie i w tym obszarze również mimo pandemii działaliśmy, wynikiem czego zostały wyremontowane trzy strażnice, został zakupiony nowy sprzęt dla jednostek OSP, umundurowanie specjalne dla strażaków, pracowaliśmy z zespołach zarządzania kryzysowego, tak powiatowym jak i miejskich, gdy zaszła taka potrzeba. 

 Trzeba tutaj zaznaczyć, że kondycja ochrony p.poż. w naszym powiecie jest dobra i w dużej mierze jest to zasługa dobrej współpracy z samorządami, dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować panu staroście Józefowi Kardysiowi za całokształt współpracy i okazaną mi pomoc, słowa podziękowania kieruję również na ręce pana burmistrza i wójtów gmin, zarządów gminnych naszego powiatu, bo to oni w głównej mierze finansują ochotnicze straże pożarne, o nie dbają i zabiegają o umożliwość skorzystanie z dotacji.

Czy w zeszłym roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej realizowane były jakieś inwestycje?

- W związku z pandemią rok 2020, jeśli chodzi o inwestycję, zapowiadał się bardzo biednie. Mimo to nie zaprzestaliśmy poszukiwać pieniędzy na ich realizację i się udało. Zrealizowaliśmy dwie duże inwestycje polegające na wymianie pieca centralnego ogrzewania wraz z oprzętem i automatyką. Druga to wykonanie sieci strukturalnej, co pozwoliło nam poprawić komfort pracy przynajmniej od strony informatycznej. 

Z mniejszych, ale równie ważnych inwestycji, to można by wymienić wdrożenie systemu integrującego środki łączności na stanowisku kierowania komendanta powiatowego (SKKP), zakup 18 kompletów ubrać specjalnych, okresowy przegląd samochodu specjalnego SH25, wymiana opon w samochodach gaśniczych. 

Przewodniczącym parlamentarnego zespołu strażaków jest poseł Zbigniew Chmielowiec i ma on duży wpływ na pozyskiwanie nowych samochodów przez OSP. A z tego co wiemy, PSP ma kilkunastoletnie samochody, co stawia was daleko za OSP. Są konkretne decyzje co do samochodów w PSP, czy to tylko pobożne życzenia? 

- W zasobach państwowej straży pożarnej mamy wiele samochodów z różnym przeznaczeniem, od lekkich operacyjnych przez specjalne takie jak chemiczne, techniczne, wodne, nurkowe, wysokościowe itp. po ciężkie ratowniczo-gaśnicze do zwalczania różnych zagrożeń, w tym pożarów. Doposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP odbywa się w oparciu o obowiązujący normatyw i skupiając się tylko na samochodach ratowniczo-gaśniczych. Dla przykładu nasza Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej wyposażona jest w trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym dwa średnie i jeden ciężki. Zgodnie z obowiązującym normatywem sprzętowym, wynikającym z analizy zagrożeń powiatu, na wyposażeniu jednostki powinny być dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze i jeden średni.

 Są dwa przypadki, kiedy wymienia się samochód w PSP, pierwszy to jego wiek przekracza czasookres założony w normatywie, drugi, gdy zajdzie potrzeba dostosowania się do normatywu. Jeśli chodzi o wymianę samochodu w naszej jednostce ratowniczo gaśniczej to tak, pewne kroki w tym temacie poczyniliśmy i myślę, że jest szansa wymiany jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zapewniam jednak, że samochody będące na stanie naszej komendy, mimo że nie są nowe, są sprawne i pełnowartościowe. 

Chciałbym tutaj zaznaczyć jeszcze, że finansowanie jak i podległość jednostek OSP i PSP jest różne, niezależne i nie ma ze sobą nic wspólnego. 

ZOBACZ TAKŻE: Jakub Guzy wraca do gry!

Jeśli chodzi o pana posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, to tak przyznaję ma duży wpływ na pozyskiwane samochody przez OSP. Jako komendant powiatowy, który nadzoruję ochronę p.poż w powiecie, muszę powiedzieć: to nie tylko samochody - dzięki niemu do jednostek z naszego powiatu trafiło sporo pieniędzy, za które zostały wyremontowane strażnice, został zakupiony sprzęt ratowniczy jak i ochrony osobistej, znalazły się również pieniądze na działalność statutową. Panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi bliskie są sprawy związane z ochroną p.poż. w powiecie w tym również potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej. W zeszłym roku wspólnie ustaliliśmy strategię pozyskania nowego samochodu i pierwsze działania tak z mojej jak i ze strony pana posła są poczynione. Aby nie zapeszać w tym temacie tyle. 

 W walkę z pandemią koronawirusa w kraju od miesięcy są zaangażowanie wszystkie służby. Czy covid dotknął w jakiś sposób kolbuszowską straż? Jak wpłynęło to na pracę strażaków? 

- Myślę, że nie ma instytucji, której by nie dotknęła sytuacja pandemiczna związana z Covid-19. My, aby chronić siebie i móc nieść pomoc innym, również podjęliśmy kroki mające na celu dostosowanie się do tej sytuacji. Polegały one między innymi na wprowadzeniu systemu pracy naprzemiennej tak w systemie zmianowym jak i ośmiogodzinnym – polega to na tym, że załoga została podzielona na dwie części i w założeniu nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Ma to nas uchronić od zarażenia, ale i od kwarantanny jakby ktoś z nas zachorował. Wprowadzono szereg obostrzeń takich jak maseczki, ograniczony kontakt między pracownikami, dezynfekcja. Zmieniono również zasady obsługi petentów, ograniczono ruch osób postronnych. 

Zapewniam jednak, że mimo tych wszystkich obwarowań sanitarnych i ograniczeń wszystkie nasze zadania na bieżąco są realizowane, również wobec petentów. 

Proszę nam powiedzieć jakie są tegoroczne plany co do zakupu nowego sprzętu? 

- Jeśli chodzi o plany zakupów sprzętu to oczywiście są. Jak co roku będziemy kupować sprzęt który się naturalnie zużywa takim sprzętem jest chociażby sprzęt ochrony osobistej, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt do ratownictwa wysokościowego czy też wodnego. Z zakupów nowego sprzętu to sprzęt łączności, pomiarowy, komputerowy. Ale i zakup sprzętu pozwalający realizować zadania które są nowymi zadaniami dla nas, chociażby walka i przeciwdziałanie pandemii. 

Powoli wchodzimy w nowy rok. Jakie pan i jednostka ma plany na 2021 rok? 

- Poza już wspomnianym pozyskaniem nowego samochodu gaśniczego, chcielibyśmy przeprowadzić remont stanowiska kierowania komendanta powiatowego – obecny stan znacznie odbiega od obowiązujących standardów i jest jednym z gorszych w województwie – w zeszłym roku wykonaliśmy nawet projekt takiego remontu, wraz z kosztorysem inwestorskim. No i w tym roku rozpoczynamy szukanie środków na realizację tego przedsięwzięcia, które nie jest tanie, bo zgodnie z wspomnianym kosztorysem potrzeba 330 tys. zł.

Z innych mniej kosztownych planów to zakup UPS do urządzeń znajdujących się w serwerowni, remont ogrodzenia czy też jakieś drobne prace remontowe wewnątrz budynku..

Czy są jednostki OSP w powiecie, które wymagają jeszcze wymiany samochodu?

- W zeszłym roku z terenu powiatu kolbuszowskiego trzy jednostki OSP pozyskały nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. A są to jednostki OSP Kolbuszowa Dolna oraz OSP Staniszewskie, które zakupiły samochody ratowniczo-gaśnicze typu średniego oraz jednostka OSP Raniżów, która zakupiła lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy wraz z ciężkim zestawem hydraulicznym.

Jeśli chodzi o pozostałe samochody użytkowane w jednostkach OSP są one w różnym wieku oraz różnym stanie technicznym. Druhowie OSP wspólnie z władzami samorządowymi analizują potrzeby w tym zakresie i dokładają wszelkich starań, aby - jak jest taka potrzeba - wymieniać zużyty czy też przestarzały sprzęt.

Nie było w minionym roku, z wiadomych przyczyn, uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Czy ubiegły rok przyniósł strażakom wyróżnienia, awanse bądź odznaczenia?

- W 2020 roku ze względu na pandemie większość uroczystości zostało odwołanych, przeniesionych na ten rok lub odbyły się w zamkniętym gronie, dotyczy to również uroczystości związanych z Dniem Strażaka. Jednak jak już wspomniałem wcześniej, na bieżąco realizujemy nasze zadania. Dotyczy to również przygotowania wniosków na odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Zatem tak w minionym roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej otrzymali wyróżnienia, odznaczenia jak i awanse, tak w stopniu jak i na  stanowisku.

Czego można życzyć załodze komendy z ul. Piekarskiej?

- Życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, spokoju, jak najmniejszej ilości zdarzeń przy których musimy interweniować oraz tyle samo powrotów co wyjazdów. 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy