Reklama

Kolbuszowa. Radni spotkają się przed weekendem. Będzie kawa i paluszki. Ty też możesz przyjść

Opublikowano:
Autor:

Kolbuszowa. Radni spotkają się przed weekendem. Będzie kawa i paluszki. Ty też możesz przyjść - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Końcem sierpnia będą obradować radni miejscy oraz powiatowi.

W czwartek (30 sierpnia) o godz. 9 w starostwie rozpocznie się sesja powiatowa. Z kolei radni miejscy, spotkają się na sesji dzień później, 31 sierpnia. Obrady rozpoczną się w budynku przy stadionie o godz. 14.

 

SESJA RADY POWIATU - PROGRAM:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Informacja z realizacji zadań z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej w Powiecie w 2017 r. i I półroczu 2018 r.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania za rok 2017 z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2016-2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań w 2018r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 8. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Kolbuszowskiego na rok szkolny 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji z Gminą Kolbuszowa projektu pn.: „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” i zabezpieczenia środków finansowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kolbuszowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolbuszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2018.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ - PROGRAM:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Niwiska a Gmina Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/423/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim i Parafią rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w celu wspólnej realizacji zadania pn. „ Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Kolbuszowa a Gminą i Miastem Nisko w celu wspólnej realizacji zadania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 20128 roku.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE