Reklama

GMINA KOLBUSZOWA. Znajdą nas po śmieciach

Opublikowano:
Autor:

GMINA KOLBUSZOWA. Znajdą nas po śmieciach - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI System śmieciowy w gminie Kolbuszowa musi zostać usprawniony. Czy mieszkańcy powinni przygotować się na kolejne podwyżki?

Zarówno do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jak i do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej mieszkańcy zgłaszali swoje niezadowolenie z nowych stawek za wywóz śmieci. W związku z tym opracowano trzy warianty nowych stawek, z których dochód pokrywa koszty na utrzymanie obecnego systemu gospodarki odpadami.

 

Mobilizacja

ZGKiM proponuje, aby dokonać zmian w systemie segregacji odpadów i tym samym zmniejszyć ilość odpadów niesegregowanych, które w 2018 roku stanowiły 78 proc. odpadów. Jedną z poruszanych już propozycji jest zachęcenie mieszkańców do dokładniejszej segregacji. Jak podkreśla ZGKiM, niezbędnym wydaje się wprowadzenie kodów kreskowych. Mają one zmobilizować mieszkańców do przykładania uwagi przy segregacji. Po kodzie będzie wiadomo, do kogo należą odpady. Kontrolę co do poprawnej segregacji można przeprowadzić nawet w bazie firm. Co za tym idzie, solidna segregacja oznacza zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych.

Ten system posłużyłby wychwyceniu nieruchomości, które nie złożyły deklaracji. Dlaczego? Ponieważ odbiera się odpady tylko z pojemników i worków, na których naklejone są kody. Kody kreskowe, które przeznaczone byłyby również dla odpadów zmieszanych, ułatwiłyby identyfikację mieszkańców, którzy wystawiają odpady zbiorowo z innymi. Mowa tutaj o dalekich odległościach do trasy przejazdu śmieciarki. Ułatwiłoby to również kontrolę słuszności reklamacji dotyczących odbioru. 

Kolejny argument pożyteczności systemu kodów to kontrola mieszkańców co do liczby zamieszkałych osób. 

Na tym nie koniec. Wprowadzenie kodów kreskowych umożliwiałoby dozór nad firmą odbierającą odpady. Dlatego, że zostaje wtedy sczytana data i godzina odbioru danej frakcji odpadów. Wiadoma też jest ich ilość, co pozwala monitorować ich dystrybucję.

Pomysły

 Wprowadzenie kodów kreskowych nieznacznie spowolni odbiór odpadów. Jednak pozwoli lepiej kontrolować mieszkańców co do jakości oddawanych odpadów. Odebrane odpady będzie można jednoznacznie przypisać konkretnej nieruchomości. 

Aby zmniejszyć liczbę produkowanych odpadów w gminie, zakład proponuje zakładanie kompostowników przez mieszkańców. 

Kolejnym pomysłem jest to, aby zastanowić się nad wprowadzeniem segregacji nie tylko odpadów zielonych, ale również kuchennych. Wtedy będą mogły być odbierane jako bioodpady. Rozważa się również wprowadzenie segregacji popiołu z osobnym jego odbieraniem. 

 

Wkrótce

Co na te wszystkie propozycje radni miejscy, w których rękach jest ostateczny projekt i ewentualne zmiany dotyczące stawek i sposobu odbierania śmieci od mieszkańców? O tym przekonamy się niebawem. 

Tymczasem, mimo że ustawa śmieciowa daje możliwość odbioru od gospodarstw dowolnej ilości odpadów, w lasach wciąż tworzą się nowe wysypiska śmieci. 

Co zrobić, żeby zatrzymać takie zachowania? Czy kolejne podwyżki i nacisk na kontrolowanie odpadów może spowodować, że społeczeństwo zamiast na PSZOK będzie jechać do pobliskiego lasu? Zdjęcie zrobiliśmy w zeszłym tygodniu w Przedborzu. Las w pobliżu domów i głównej drogi w Przedborzu nie jest wyściełany runem leśnym, ale masą butelek i innych śmieci. Taki widok, niestety, dalej spotykany jest w okolicznych lasach. Jak z wyeliminowaniem tego problemu radzą sobie samorządowcy? Czy da się znaleźć osobę, czy osoby, które są za to odpowiedzialne? Jak mówi jeden z mieszkańców, czują się oni bezkarni i regularnie wywożą śmieci tam, gdzie nie powinni. W rozmowie z Korso mieszkaniec Przedborza podkreślił, że ta hałda nie zrobiła się jednej nocy. Jest to efekt kilkumiesięcznego przywożenia odpadów. - Ale kogo to interesuje - podsumował. 

 

 Kara za śmieci

  Walka z takimi wysypiskami, a właściwie z osobami, które przywożą tam śmieci, nie jest łatwa. - Za zaśmiecanie lasu, zanieczyszczanie gleby, wody, wyrzucanie nieczystości, wywożenie śmieci, złomu, padliny czy innych nieczystości można zostać ukaranym grzywną do 5000 złotych - informuje Jolanta Skubisz -Tęcza, rzecznik KPP Kolbuszowa i dodaje, że sąd może orzec również nawiązkę w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia zanieczyszczonego miejsca do stanu poprzedniego ( np. koszty rekultywacji gleby).

Zgodnie z ustawą obowiązkiem właściciela gruntu jest uprzątnięcie wszystkich zanieczyszczeń, dowiadujemy się od Grzegorza Dzimiery, komendanta Straży Miejskiej w Kolbuszowej. - Ewentualnie później może dochodzić od sprawcy zanieczyszczenia zwrócenia kosztów z tym związanych - wyjaśnia Dzimiera i dodaje: - Niestety, szanse na ustalenie sprawcy, który wyrzuca tam swoje śmieci, są minimalne. Jak dodaje nasz rozmówca, założenie monitoringu rzadko pomaga w ustaleniu sprawcy. Często dzieje się tak, że nie udaje się odczytać numerów rejestracyjnych albo rozpoznać twarzy.

 

Porównanie ilości odpadów zebranych przez pierwsze 4 miesiące 2019 r. oraz pierwsze 4 miesiące 2018 r.

Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach

- koniec 2018 roku - 18 618 osób

- na 31 maja 2019 - 18 345 osób

Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zgodnie z budżetem gminy Kolbuszowa, na gospodarkę odpadami przeznacza 3 264 262 zł.
Od początku 2019 roku złożono 622 deklaracje. W liczbie zawarte są złożone deklarację po raz pierwszy, jak i zmieniające poprzednie deklaracje. Z analizy możemy dowiedzieć się, że segregacji podjęło się 76,5 proc. gospodarstw domowych. Według obecnych danych segreguje już 81,1 proc. mieszkańców
W 2018 roku ZGKiM zebrał od mieszkańców 3832,29 ton odpadów, w tym 3581,194 ton bezpośrednio z nieruchomości, w tym:

* 2760,244 ton odpadów zmieszanych

* 822,80 ton odpadów segregowanych bezpośrednio z nieruchomości, w tym 618,155 ton odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła

* 249,25 ton odpadów odebranych w PSZOK
Rodzaj odpadów Masa odpadów zebranych od stycznia do kwietnia
  2018
Zmieszane odpady komunalne 848,56
Odpady segregowane (4 podstawowe frakcje) 179,50
papier i tektura 10,30
szkło 87,02
tworywa sztuczne 82,18
metale 0
Odpady ulegające biodegradacji 13,79
Odpady wielkogabarytowe 14,92
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0
Zużyte opony 0
Odpady betonu oraz gruz betonowy 0
Odebrane w PSZOK (I kwartał 2019) 58,31
Razem wszystkie segregowane 266,52
Segregowane bez PSZOK 208,21
Razem odebrano 1115,08
Bezpośrednio z nieruchomości odebrano (bez PSZOK) 1056,77

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE