Reklama

Gmina Dzikowiec. Podział sołeckich pieniędzy mało kogo zainteresował

Opublikowano:
Autor:

Gmina Dzikowiec. Podział sołeckich pieniędzy mało kogo zainteresował - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Na zebraniach w każdej z wiosek w gminie pojawiło się jednak mniej niż 5 proc. zainteresowanych.

Wilcza Wola

 

W Wilczej Woli mieszkańcy spotkali się 14 września. Do dyspozycji mieli budżet na 2019 rok w wysokości 41 032,10 zł.  Uczestnicy zebrania stwierdzili, że prace remontowe w szkole w Wilczej Woli są potrzebne i przeznaczą na nie 20 tys. zł. Ponadto uznali, że niezbędne będzie doposażenie placu zabaw za ok. 10 tys. zł oraz zakup wyposażenia kuchennego do budynku w Wilczej Woli za tysiąc złotych. Na remont miejscowych dróg gminnych przeznaczona została reszta pieniędzy - 10 032,10 zł.

Jedna z mieszkanek obecna na zebraniu pytała o budowę drogi Puzie - Jaśkowe. Jak powiedziała, drogi gminne powinny być budowane, aby poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ruch na drodze głównej w sołectwie. 

Do jej wypowiedzi odniósł się Józef Tęcza, zastępca wójta. Jak zaznaczył, gdyby droga na tym odcinku miała powstać, to albo miałaby szerokość trzech metrów, bez poboczy, albo dwa metry i pobocza. Ale wtedy byłaby już zbyt wąska. Przedstawiciel urzędu zwrócił też uwagę na to, czy są tam uregulowane własności gruntów.

 Obecny na spotkaniu Edward Klecha, przewodniczący rady, stwierdził z kolei, że można byłoby wykonać szeroką na trzy metry drogę w oparciu o specustawę. Józef Tęcza podkreślił, że w Wilczej Woli zostało wykonane dużo, jeżeli chodzi o drogi i chodniki, i apelował o wstrzymanie się z tą sprawą. 

Mieszkańcy chcieli również postawić progi zwalniające na tej ulicy. Kolejna z mieszkanek domagała się podłączenia oświetlenia przy stadionie w Wilczej Woli, ponieważ mieszkańcy planują tam organizować coroczne pikniki. Mieszkańcy wnioskowali także o przegląd dróg gminnych i dojazdowych jeszcze przed zimą.

 

Dzikowiec

 

Jedno z największych sołectw w gminie spotkanie zorganizowało 16 września. W tym przypadku budżet na 2019 rok wyniósł 41 032,10 zł. Dzikowianie zdecydowali się na zakup ośmiu strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich za 8 300 zł, doposażenie budynku OSP Dzikowiec, czyli zakup krzeseł i stołów za 6 tys. zł, wykonanie monitoringu w szkole w Dzikowcu za 14 tys. zł oraz remonty  dróg gminnych, które według nich mają wynieść 12 732,10 zł.

 W trakcie zebrania mieszkańcy zwrócili uwagę na przeciągający się remont drogi wojewódzkiej nr 875. Ponadto pytali zastępcę wójta o wymianę ogrodzenia placu parkowo - dworskiego. Jak stwierdził Józef Tęcza, siatka ogrodzeniowa nie zostanie wymieniona w najbliższym czasie. 

Obecni zgłosili problem z drogą rolniczą w Górnym Dzikowcu, twierdząc, że jest ona zniszczona. Do przyglądnięcia się temu tematowi zobowiązał się Henryk Wojdyło, radny  powiatowy, oraz Krzysztof Serafin, sołtys  Dzikowca.

Nowy Dzikowiec i Osia Góra

 

Tego samego dnia, 16 września, odbyło się także zebranie wiejskie w domu strażaka w Nowym Dzikowcu. Mieszkańcy tego sołectwa oraz Osiej Góry, dzielili wspólny budżet wynoszący 21 582,88 zł. 

Zdecydowali oni, że 2 tys. zł wydane zostanie na zakup wyposażenia dla OSP. Kolejne  9582,88 zł przeznaczone zostanie na remont dróg gminnych, a 5 tys. zł trafi na zakup wiaty przystankowej w Osiej Górze. Tyle samo (5 tys. zł) mieszkańcy zaplanowali na pomalowanie dachu na środku zdrowia. 

W trakcie wrześniowego spotkania mieszkańcy apelowali o wyczyszczenie kanału "Olszynka", naprawienie nawierzchni ul. Wiosennej oraz o naprawę przepustu na drodze "Kleśnia".

Lipnica

 

Sołectwo Lipnica debatowało 16 września. Ich budżet na 2019 rok to 41 032,10 zł. Na 1216 uprawnionych mieszkańców na zebranie przybyło zaledwie 27 zainteresowanych. Podzielili jednak pieniądze i zdecydowali, że na wykonanie remontu dróg gminnych pójdzie 21 332,10 zł, na doposażenie placu zabaw 4,7 tys. zł, na zakup wyposażenia dla OSP Lipnica 5 tys. zł, a na remont ogrodzenia szkoły podstawowej - 10 tys. zł.

Eugeniusz Panek, sołtys wsi, przedstawił wniosek dotyczący zakupu działki w Lipnicy, na której znajduje się przepompownia wody. Pojawił się kupiec. Rada sołecka zaproponowała sprzedaż działki, po wcześniejszym jej podzieleniu. Koszt podzielenie pokryłby wnioskodawca. Jeżeli chciałby on zakupić tę działkę, wówczas część, na której stoi przepompownia, pozostaje w rękach gminy, a resztę bierze on. Mieszkańcy przyjęli wniosek jednogłośnie.

 Józef Tęcza, przedstawiciel gminy, informował mieszkańców, że w ich wiosce budowany jest klub dla najmłodszych dzieci, który ma ruszyć już od lutego 2019 roku. Prace są na etapie wykończeniowym. Mówił także o oświetleniu ulicznym przy cmentarzu. We wnioskach mieszkańców natomiast znalazł się pomysł, aby zatrudnić osobę do utrzymywania czystości i odśnieżania chodników w Lipnicy, a także do czyszczenia rowów i przystanków. Sołtys zwrócił uwagę na konieczność budowy chodnika w Zagrodach oraz poddał pomysł budowy boiska, tzw. "orlika" we wsi. Mieszkańcy wnioskowali także o poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie chodników oraz wyprostowanie zakrętów na drodze powiatowej relacji Lipnica - Nowy Dzikowiec.

Mechowiec

 

 Mechowiec dzielił swoje pieniądze 18 września. Budżet na 2019 rok, jaki mieli do rozdysponowania mieszkańcy, to 35 697,93 zł. Mieszkańcy rozdysponowali fundusz na prace remontowe w szkole w Mechowcu, które mają wynieść według  nich 14 tys. zł, zakup wyposażenia do świetlicy i sprzętu kuchennego dla KGW Prymule 2 697,93 zł, remonty dróg gminnych, które mają kosztować 8 tys. zł. Do tego strażacy wnioskowali o zakup garażu blaszanego dla OSP Mechowiec na ich nowy samochód ratowniczo - gaśniczy. Blaszak ma  kosztować 11 tys. zł.

Na zebraniu wiejskim Józef Tęcza, zastępca wójta, mówił o nowych inwestycjach. Między innymi o nowym chodniku, który miałby powstać od krzyżówek w stronę przysiółka Podlas. Opowiadał także o remoncie drogi na Zagrodach, którą można dojechać do Kolonii w Weryni, i położeniu na niej asfaltu. 

Mieszkańcy zgłosili również problem ze zbyt małym parkingiem przy kościele. Podczas mszy wierni parkują na chodniku. Zebrani zaproponowali rozwiązanie, poprzez przykrycie rowu i tym samym powiększenie parkingu. 

Obecni uskarżali się także na zły stan chodnika, który jest zarośnięty, źle wykonany i miejscami zbyt wąski. Zastępca wójta poinformował zainteresowanych, że takie sprawy powinni zgłaszać na piśmie, mailowo bądź osobiście do Urzędu Gminy Dzikowiec. Problemem był także zły stan elewacji szkoły w Mechowcu, którą należałoby poprawić. Również schody przy przedszkolu , według przybyłych, są w opłakanym stanie. Debatowano, jak je naprawić oraz jakich materiałów użyć. Zebranym również nie podobało się to, że członkowie rady sołeckiej nie pofatygowali się nawet na zebranie wiejskie.

 15 zebranych było za przyjęciem budżetu, jeden mieszkaniec był przeciw.

Płazówka

 

 Płazówka swój budżet podzieliła 18 września. Mowa o 12 473,76 zł, które przeznaczono na dwie inwestycje: zakup doposażenia dla OSP Płazówka za 4 tys. zł oraz remonty dróg w sołectwie za 9 473,76 zł.

Podczas spotkania mieszkańcy Płazówki dopominali się między innymi o zwiększenie ilości lamp ulicznych.

Spie

 

Zebranie wiejskie  odbyło się 21 września. Wieś miała do dyspozycji  budżet na 2019 rok w wysokości 37 708,50 zł. Postanowiła przeznaczyć go na doposażenie świetlicy "Świetlik" w Spiach, w tym na zakup sprzętu do ćwiczeń - 10 tys. zł. Pozostałe pieniądze  zebrani rozdzielili na doposażenie szkoły podstawowej i zakup sprzętów dydaktycznych w wysokości 15 tys. zł oraz na remont dróg gminnych 12 708,50 zł.

Jedna osoba wstrzymała się od głosowania za budżetem sołeckim, a jeden z mieszkańców był przeciwny takiemu ulokowaniu pieniędzy.

Problemem mieszkańców Spi, jaki zgłaszali na zebraniu wiejskim, był plac rekreacyjny przy rzece Łęk, który zarasta i nie ma go kto kosić. Kolejnym utrudnieniem dla mieszkańców okazały się gałęzie wystające z przydrożnych rowów i lasów na drogi gminne, które utrudniają przejazd. Jak stwierdził obecny na spotkaniu Józef Tęcza, przydrożne grunty są prywatne, a właściciele nie są chętni, aby usuwać wystające konary. 

Mieszkańcy dopytywali również, kiedy na drogach gminnych zostanie położony asfalt. Jak zapewnił przedstawiciel gminy, drogi są sukcesywnie remontowane, ale jest to kwestią czasu i pieniędzy. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na problem z oświetleniem ulicznym. Jak mówiła kobieta, na odcinku drogi od remizy do końca  wsi, mało która latarnia świeci. Zastępca wójta zapewnił, że zajmie się sprawą, oraz informował, że na przyszłość takie awarie mieszkańcy powinni zgłaszać do urzędu. Utrapieniem dla Spi okazał się jeszcze brak koszy na śmieci na przystankach.

Kopcie

 

Wieś zorganizowała zebranie 22 września. Budżet Kopci na 2019 rok to 37 626,44 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że na zakup sprzętu dla OSP Kopcie przeznaczą 6 tys. zł, na doposażenie boiska przy szkole 11 tys. zł, na zakup wyposażenia do kuchni gminnego budynku w Kopciach 2 tys. zł, na doposażenie szkoły dadzą 8 tys. zł, natomiast resztę, czyli 10 626,44 na remont dróg gminnych we wsi.

 Głównym tematem na spotkaniu była budowa budynku dla ochotniczej straży pożarnej. Niestety, nie udało się sfinalizować tego przedsięwzięcia. Jak poinformował obecny na spotkaniu Józef Tęcza, zastępca wójta gminy Dzikowiec, urząd nie otrzymał żadnego dofinansowania z zewnątrz na to zadanie. Pokrycie wszystkich kosztów z gminnej kasy nie było możliwe.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE