Reklama

Czy burmistrz przewiduje jakieś formy wsparcia?

Opublikowano:
Autor:

Czy burmistrz przewiduje jakieś formy wsparcia? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Podczas majowej sesji radna Barbara Bochniarz z Kolbuszowej dopytywała o formy pomocy dla przedsiębiorców.

Przedstawicielka mieszkańców zaapelowała o to, aby na następną sesję rady burmistrz przygotował informację, jak urząd planuje pomóc przedsiębiorcom, którzy najdłużej mają zamknięte swoje zakłady. 

Jan Zuba, burmistrz Kolbuszowej, podkreślił, że informacja odnośnie pomocy dla przedsiębiorców zostanie podana na następnej sesji. Zapewnił, że zostanie ona opisana w sposób szczegółowy i przedstawi ją skarbnik. 

- Nie stoimy w miejscu, nie śpimy, tylko podjęliśmy stosowne działania, żeby obejmować pomocą przedsiębiorców - zagwarantował szef urzędu.

O to, jak kolbuszowski samorząd pomaga przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa, zapytaliśmy pod koniec kwietnia Jacka Mroczka, skarbnika gminy. Odpowiedzi na nasze pytania przedstawiciel urzędu przesłał nam 5 maja.

Gmina Kolbuszowa ma w planie ulgi lub umorzenia w opłatach od wynajmowanych przez przedsiębiorców pomieszczeń będących własnością samorządu?

- Burmistrz Kolbuszowej, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielić ulgi na zasadach określonych w uchwale Nr LIV/585/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 czerwca 2010 roku. 

W przypadku wystąpienia zaległości w spłacie należności, spowodowanych COVID-19 (i nie tylko), przedsiębiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Burmistrza Kolbuszowej, o zastosowanie ulgi opisanej w § 6 ww. uchwały.

 Do wniosku przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc, należy załączyć dokumenty przedstawiające pogorszenie się płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku bądź poprzednich miesięcy, informację o uzyskanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat. 

Zgodnie z § 7 ust. 4 ww. uchwały, jeżeli wniosek nie zawiera wystarczających dokumentów, na podstawie których można ustalić istnienie lub nieistnienie przesłanek do udzielenia ulgi, organ wzywa do ich uzupełnienia. 

Burmistrz Kolbuszowej na okoliczność COVID-19 - Zarządzeniem Nr 183/20 z 22 kwietnia 2020r. wprowadził zasady udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w gminie Kolbuszowa wprowadzonego z powodu COVID-19. Wnioski o ulgę wraz z załączeniem stosownych dokumentów można składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej lub przesyłać na e-mail [email protected]

Czy jest możliwe odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty, umorzenie podatku od nieruchomości?

- Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa w związku z negatywnymi skutkami koronawirusa została drastycznie pogorszona, mogą składać wnioski indywidualnie do organu podatkowego o umorzenie bądź odroczenie czy rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

 Analogicznie, jak w ulgach dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym, organ podatkowy jest obowiązany działać w oparciu o istniejące przepisy (przy podatkach - ordynacja podatkowa). Podmioty składające wniosek są obowiązane złożyć komplet dokumentów, które są na bieżąco rozpatrywane. 

Na obecną chwilę w gminie nie została podjęta uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości na mocy art. 15p ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ... (Dz.U. z 2020 poz. 568).

Samorząd stosuje inne formy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa np. zaprzestanie pobierania opłat za wywóz śmieci, jakieś pożyczki dla firm, a może bezpośrednie wsparcie finansowe?

- Samorząd gminny nie posiada narzędzi prawnych umożliwiających udzielenie pomocy przedsiębiorcom np. poprzez pożyczki, jednorazowe wsparcie finansowe, zaniechanie poboru podatków czy innych opłat (w tym za usługi komunalne). 

Gmina Kolbuszowa podobnie jak większość samorządów jeszcze przed pandemią znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej (planowany deficyt na 2020 r. 4,5 mln zł i zadłużenie 37,7 mln zł). 

Epidemia z pewnością te trudności jeszcze pogłębi ze względu na utratę (na tę chwilę trudnych do oszacowania) części dochodów z PIT, CIT, podatków lokalnych i wpływów związanych z zamknięciem basenu czy opłaty parkingowej.

Jak ta pomoc wygląda od strony formalnej? Czy dokumenty, które składa przedsiębiorca, są proste, czy skomplikowane? Jak szybko przebiega ich weryfikacja?

- Weryfikacja dokumentów składanych przez przedsiębiorców prowadzona jest na bieżąco bez zbędnej zwłoki, pomimo że urząd ze względów bezpieczeństwa (celem zachowania ciągłości działania) pracuje w niepełnej obsadzie (rotacyjne). 

Pracownicy urzędu telefonicznie i e-mailowo udzielają informacji, porad i objaśnień co do wniosków i niezbędnych załączników. Na koniec kwietnia do urzędu wpłynęło łącznie (dotyczy podatków i umów cywilnoprawnych) kilkanaście wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulgi związanych z COVID-19.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE