Reklama

Afrykański pomór świń. Powiat kolbuszowski objęty strefą ochronną

Opublikowano:
Autor:

Afrykański pomór świń. Powiat kolbuszowski objęty strefą ochronną - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Cały powiat kolbuszowski został objęty strefą żółtą w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w powiecie niżańskim. Co to oznacza dla gospodarzy?

Jak informuje Marek Olszowy, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej, początkowo został określony obszar ochronny - strefa żółta dla gmin Dzikowiec, Majdan Królewski i Raniżów w powiecie kolbuszowskim.
W środę, 11 grudnia okazało się, że strefa ochronna objęła cały nasz powiat. 

Na obszarze ochronnym gospodarze mają bardziej restrykcyjne zakazy i nakazy dotyczące hodowli świń. Jest to między innymi krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie. Ponadto na  terenie obszaru ochronnego  istnieje  obowiązek  zgłaszania  do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, czyli kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne oraz  dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.

Na użytek własny 

Ubój na użytek własny jest dozwolony, jeżeli świnie były utrzymywane w gospodarstwie co  najmniej przez 30 dni przed ubojem. Posiadacz świń powinien zgłosi do Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej zamiar przeprowadzenia uboju minimum na 24 godz. przed jego dokonaniem.

Ponadto świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu. Mięso pozyskane w wyniku  uboju tych świń zostanie również poddane badaniu poubojowemu.

Na  terenie tych trzech gmin, gdzie występuje obszar chroniony, istnieje obowiązek  natychmiastowego zgłoszenia do powiatowego lekarza każdego przypadku padnięcia świni  w  gospodarstwie, przed  oddaniem  zwłok  świni  do  utylizacji oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Podejrzenie o ASF 

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby miejscowemu lekarzowi weterynarii. Należy także pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania. Nie wolno wywozić z gospodarstwa  zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.

Należy także uniemożliwić osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 Jak podkreśla lekarz weterynarii, na terenie obszaru ochronnego obowiązuje wymóg oznakowania budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

W gospodarstwie powinna znajdować się także dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.

Świnie  wprowadzane do gospodarstwa powinny zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 godz. przed przemieszczeniem.

Nakazy i zakazy 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej przypomina o konieczności przestrzegania  zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Świnie nie powinny mieć kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi oraz domowymi takimi, jak psy czy koty. Gospodarz powinien mieć także osobne wejście tak, żeby nie przechodzić przez pomieszczenia, gdzie przetrzymywane są konie czy krowy. 

Posiadacze świń powinni prowadzić także ich spis, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy itd. Obowiązkowe są także maty dezynfekcyjne wykładane przed wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń, w  których utrzymywane są świnie.

Co z zakazami, które powinni przestrzegać gospodarze w obszarze ochronnym, w strefie żółtej? Istnieje zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne. Hodowcy nie mogą także wykorzystywać w  pomieszczeniach, w których przebywają świnie, słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia. 

Spełnianie wymagań jest warunkiem przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie. Na obszarze ochronnym powiatowy lekarz weterynarii dwa razy w roku przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrolę przestrzegania nakazów  i  zakazów wraz z wywiadem lekarsko-weterynaryjnym oraz badaniem klinicznym świń.
 


Blisko nas 

Ognisko ASF odkryto w powiecie niżańskim w Rudniku Nad Sanem oraz w miejscowości Groble, w gminie Jeżowe. 

Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie w tej sprawie. Dotyczy ono:

 • powiatu niżańskiego, gminy Rudnik nad Sanem, miejscowości Rudnik nad Sanem, Przędzel, Kopki, gminy Krzeszów, miejscowości Koziarnia,
 • gminy Jeżowe, miejscowości Groble i Krzywdy.
 • powiatu leżajskiego, gminy Nowa Sarzyna, miejscowości Tarnogóra, Łętownia.

Na obszarze skażonym zakazuje się m.in:

 • przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza,
 • wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane,
 • wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu,
 • uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego,
 • wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania weterynarza powiatowego,
 • prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń.


Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej
lub pod nr tel.: 17 74 45 723


Przypominamy, że istnieje obowiązek powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej o zalezieniu zwłok dzika.
W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 • Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
 • Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
 • Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 • Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
 • Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE