Reklama

Na co przeznaczono fundusz sołecki w Porębach Kupieńskich, Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej Dolnej? Sprawdź

Opublikowano:
Autor:

Na co przeznaczono fundusz sołecki w Porębach Kupieńskich, Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej Dolnej? Sprawdź  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI To już ostatnie podziały sołeckich funduszy na rok 2019 w gminie Kolbuszowa. Podczas zebrań mieszkańcy nie tylko decydowali, na co trafią pieniądze, ale również zgłaszali swoje wnioski.

 

Poręby Kupieńskie

Mieszkańcy Porąb Kupieńskich, jednego z najmniejszych sołectw w gminie Kolbuszowa, do podziału mieli 17 237,55 zł. Na budowę oświetlenia na odcinku 800 metrów wieś wyda 11,5 tys. zł. Z kolei 3537,55 zł przeznaczone zostanie na organizację festynu kulturalno-sportowego, który organizowany jest od wielu lat. To wydarzenie początkowo było przygotowywane wyłącznie własnymi siłami i środkami mieszkańców. Na podstawie oszacowania kosztów z zeszłego roku na utrzymanie zieleni mieszkańcy zaplanowali 2,2 tys. zł.

Podczas zebrania jeden z mieszkańców zabrał głos, apelując o postawienie lustra na krzyżówce obok pomnika. Wyjazd jest znacznie utrudniony przez złą widoczność i niebezpieczny wyjazd na drogę główną z pierwszeństwem przejazdu.

Z kolei jedna z biorących udział w spotkaniu mieszkanek zwróciła uwagę na oczyszczeniu i odnowieniu rowów przy drodze gminnej. Była też prośba o ustawienie znaku ograniczenia prędkości przy jednym z przystanków.

 Kolbuszowa Górna

W zebraniu wiejskim w sołectwie uczestniczyło 49 osób, które głosowały za podziałem 37 070 zł. Uzgodniono, że na monitoring przy Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej wydane zostanie 6,5 tys. zł. Kolejny tysiąc trafi na zakup przenośnego głośnika. Dzięki niemu będzie można organizować imprezy plenerowe z dala od źródła prądu. Kolejne 1070 zł wydane zostanie na pomalowanie pomieszczeń w budynku, a 500 zł na zajęcia aerobiku organizowanego dla mieszkańców. Podczas spotkania ustalono również, że sołectwo zakupi szafę chłodniczą niezbędną podczas organizacji imprez w budynku (5 tys. zł).

Aby doposażyć plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Kolbuszowej Górnej potrzebna jest kwota 6 tys. zł. Jak uzasadnił Michał Karkut, sołtys wsi, duży plac zabaw przy przedszkolu na Górnej wymaga ciągłej rozbudowy, aby zapewnić dobrą zabawę najmłodszym mieszkańcom. Jak oszacowano w sklepie sportowym, zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży będzie kosztował sołectwo 2 tys. zł. 

Kolejne 6 tys. zł trafi na organizację spotkań mieszkańców, a następny tysiąc na przygotowanie turniejów sportowych dla młodzieży. Pieniądze wydane zostaną także na zakup umundurowania dla miejscowej jednostki OSP - 2 tys. zł. 

 Remonty dróg będą kosztować miejscowość 7 tys. zł. Zakupiony materiał będzie przeznaczony na naprawę dróg gminnych i parkingów położonych na terenie sołectwa, które ulegają zniszczeniu w ciągu roku.

  Na spotkaniu głos zabrał jeden z mieszkańców, poruszając temat utrudnionego dojazdu po budowie kanalizacji, wykonawca nie naprawił dróg. Jeden z obecnych na spotkaniu w Kolbuszowej Górnej prosił o aktualizację tabliczek informacyjnych.

 Kolbuszowa Dolna

Taką samą kwotę, jak Kolbuszowa Górna, do podziału mieli mieszkańcy Kolbuszowej Dolnej. Sołtys Grażyna Halat zaproponowała, aby wykonać część ogrodzenia przy stadionie sportowym. 3 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup przęseł metalowych. Wykonanie ogrodzenia o długości ok. 25 m poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z boiska. 

Kolejne 3200 zł mieszkańcy przeznaczyli na zakup doposażenia jednostki OSP. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup dwóch butli do aparatów powietrznych oraz reflektora ładownego. Zostanie odmalowane ogrodzenie przy kaplicy w Kolbuszowej Dolej za 3 tys. zł.

Na drobne nagrody i upominki dla młodzieży i dzieci biorących udział w konkursach i zabawach mieszkańcy przeznaczyli 3 tys. zł. Punktowa naprawa dróg na ul. Tarnobrzeskiej i Mieleckiej wyniesie sołectwo następne 3 tys. zł. Na podstawie wyceny tej samej usługi w 2018 roku - koszenie traw i zarośli wyniesie Dolną 2 tys. zł. Kolejne 2 tys. zł zostanie zagospodarowane na malowanie sali w budynku wielofunkcyjnym. Sala ta służy jako świetlica i jest to też miejsce spotkań mieszkańców podczas różnych uroczystości. Zostanie tam również zakupiona kuchenka elektryczna. Doposażenie świetlicy w takie urządzenie rozszerza możliwości jej wykorzystania.

Kolejne zadanie na rok 2019 będzie polegało na czyszczeniu starego koryta rzeki Nil. Wyczyszczenie zakrzaczeń jest koniecznie, aby zachować drożność rzeki i zapobiec jej wylewaniu poza koryto (870 zł). Sołectwo przeznaczyło na zakup doposażenia placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym 15 tys. zł. Jak zaznaczyła sołtys, dodatkowe urządzenia dla dzieci znacznie uatrakcyjnią plac. Stanie się on miejscem spotkań mieszkańców, gdzie będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Konieczny jest też zakup mebli do przedszkola. Stare meble są mocno zużyte, dlatego sołectwo na podstawie rozeznania cen przeznacza tysiąc złotych.

Propozycję podziału 37 070 zł przyjęto jednogłośnie. Przy sprawach różnych mieszkańcy sołectwa apelowali o wycięcie drzew przy ul. Wiejskiej oraz o naprawę przepustu na ul. Łąkowej.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE