Reklama

Reklama

Mieszkanka gminy Cmolas obchodzić będzie 90. urodziny

Opublikowano: pt, 19 lut 2021 12:47
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Szczęśliwa mama, babcia i prababcia i jednocześnie postać, bez której Cmolas i powiat kolbuszowski nie byłby ten sam. Mowa o Marii Rzeszutek, która miała ogromny wpływ na życie kulturowe i społeczne naszego regionu. W poniedziałek, 22 lutego, będzie obchodzić swoje 90. urodziny.

Reklama

Maria Rzeszutek urodziła się 22 lutego 1931 roku w Mechowcu. Od początku lat sześćdziesiątych mieszka w Cmolasie. Wychowała dziewięcioro swoich dzieci i jednocześnie przez prawie 10 lat wychowywała także trójkę dzieci siostry, która wyjechała za granicę. Cała dwunastka założyła swoje szczęśliwe rodziny, a pani Maria doczekała się 28 wnuków i 16 prawnuków.

ZOBACZ TAKŻE: Będą znów podtopienia? Radny zabiera głos

- Całe swoje życie była i jest bardzo aktywna. Pomimo licznych obowiązków rodzinnych potrafiła dokończyć przerwaną przez wojnę edukację, zdobywając najpierw średnie, a następnie pomaturalne, zawodowe wykształcenie

- wspomina jej syn Tadeusz.

Od lat sześćdziesiątych, aż do tej chwili, pani Maria aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swojej gminy, powiatu oraz na forum wojewódzkim. Od połowy lat 70. była członkiem władz statutowych Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, radną rady gminy kilku kadencji, animatorką społecznych organizacji kobiecych.

Maria Rzeszutek jest współzałożycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie, którego była nieprzerwanie przewodniczącą, aż do roku 2014. Obecnie nadal uczestniczy w życiu KGW. Jest także współzałożycielką Ligi Kobiet na terenie powiatu kolbuszowskiego, a następnie przez kilka kadencji przewodnicząca powiatowej rady tej organizacji. 

- Animatorka wielu inicjatyw i przedsięwzięć w obszarze edukacji społecznej, zawodowej i kulturalnej mieszkanek swojej gminy oraz na obszarze powiatu i województwa. Począwszy od lat sześćdziesiątych inicjowała i prowadziła szereg konkursów, m.in. gotowania potraw i pieczenia ciast, szycia, konkursów na najpiękniejszy ogródek. Animatorka zespołu folklorystycznego Cmolasianie i jednocześnie nieprzerwani, aż do dnia dzisiejszego, jego kierowniczka. Współtwórczyni i współautorka monografii pod tytułem "Koło Gospodyń Wiejskich w Cmolasie". Na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń kulinarnych oraz zebrania tradycyjnych przepisów kuchni lasowiackiej współautorka książki kucharskiej "Kuchnia w Cmolaskiej tradycji", uhonorowana za swoją wieloletnią aktywność zawodową i społeczną wieloma odznaczeniami, szczęśliwa mama, babcia i prababcia

- pisze syn Tadeusz Rzeszutek.

Edyta Kus-Mokrzycka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

 - Jeżeli dobrze pamiętam, to zarówno moja znajomość jak i współpraca z panią Marią Rzeszutek rozpoczęła się z chwilą podjęcia mojej pracy w SOK-u w Cmolasie. Pani Maria jako kierownik Zespołu Ludowego "Cmolasianie", a jednocześnie przewodnicząca KGW, była zaangażowana w różnorodne inicjatywy społeczno-kulturalne. Pierwszym projektem realizowanym wspólnie z KGW z gminy Cmolas były targi Przy Wielkanocnym Stole w 2008 r. Spotkanie to miało podwójny charakter. Z jednej strony upamiętniano niedawno obchodzony Dzień Kobiet, z drugiej zaś zaakcentowano zbliżające się Święta Wielkanocne. Wówczas o oprawę artystyczną wymienionego spotkania zadbał m.in. Zespół Ludowy "Cmolasianie", a Koło Gospodyń Wiejskich w Cmolasie, podobnie jak inne koła z powiatu, przygotowało świąteczne wyroby kulinarne.

W okresie mojej pracy w SOK -u w Cmolasie zauważyłam ogromne zaangażowanie pani Marii Rzeszutek w tworzenie kultury oraz integrację społeczną tego regionu. Podejmowała się licznych wyzwań z niezliczonej ilości przedsięwzięć. Były to zarówno próby Zespołu Ludowego "Cmolasianie" i jego udział w licznych konkursach, do których pani Maria tworzyła scenariusze widowisk obrzędowych. Wyszukiwała oryginalne, typowe dla naszego regionu piosenki, przyśpiewki, dbała także o scenografię i choreografię artystycznej aktywności zespołu, któremu niewątpliwie nadała charakter. Zawsze ambitnie zmierzała do udziału zespołu "Cmolasianie" w znaczących dla krzewienia tradycji tego regionu konkursach. Podejmowała współpracę z innymi placówkami kulturalnymi oraz oświatowymi. Do niedawna była aktywnym członkiem LGD Lasovia. Można powiedzieć, że wszystko, co miało ludowy charakter tej gminy, w części także i regionu, było z nią związane. To życie kulturotwórcze było dla niej nieodłączne także w działalności Kół Gospodyń Wiejskich, na których rzecz pracowała (jeśli się nie mylę) ponad 50 lat. Zawsze w centrum działań na rzecz lokalnej społeczności. Chętnie uczestniczyła we wszelkich zebraniach, spotkaniach, prezentacjach, konferencjach, uroczystościach. Mobilizowała mieszkańców do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz swojego środowiska.

Z uwagi na niezwykle długi czas jej aktywności myślę, że kontakty z panią Marią można podzielić na kilka etapów, w tym związanych z pewną jej niezależnością. Wcześniej, ze względu na większą mobilność, bardziej aktywna, później zależna od stanu zdrowia i możliwości transportu. W kontaktach z innymi ludźmi bardzo ciepła, uśmiechnięta, niezwykle rodzinna i gościnna. Ma wiele sposobów na dobrą kuchnię i chętnie się tym dzieli. Troszczy się o rozwój naszych lokalnych tradycji.

Z uwagi na obecny czas pandemii moje kontakty z panią Marią zostały ograniczone do minimum. Dlatego muszę przyznać, że z łezką w oku wspominam chwile, kiedy odwiedzała nas w SOK-u ze świeżym ciasteczkiem, by przy herbatce podzielić się planami zespołu, którego aktywność, z uwagi na obostrzenia, została w części zawieszona. Mimo wszystko mam nadzieję, że niebawem uda nam się te zaległości nadrobić.

 

Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas 

- Po odbyciu służby wojskowej powróciłem w 1978 r. do pracy w Spółdzielni Kółek Rolniczych Cmolas celem kontynuacji zatrudnienia. Wśród pracowników była pani Maria  Rzeszutek i od tamtej pory dane mi było współpracować z nią, tak na niwie zawodowej, jak i społecznej.

Niezależnie czy pracując w SKR Cmolas, RSP Trzęsówka, czy też będąc wójtem, to przez ten czas (ponad 40 lat) nasza współpraca była niezwykle skuteczna i przynosiła piękne owoce w działalności społecznej w wielu organizacjach w różnych miejscowościach naszej gminy.

Pani Rzeszutek była organizatorką Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych miejscowościach naszej gminy z ramienia Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Była dobrym duchem życia kulturalnego i społecznego gminy Cmolas, czynnie uczestniczyła również w wielu imprezach powiatowych i wojewódzkich.

Z jej inicjatywy powstał Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury w Cmolasie, a także naprawdę wszędzie, gdzie potrzeba była wykonania prac społecznych czy też ich organizacji, tam była pani Mieczysława.

Złotymi zgłoskami zapisała się w działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie, dodając nowej dynamiki działalności KGW jako przewodnicząca, tworząc zespół Cmolasianie, dbając o jego repertuar, stroje i występy na terenie całego województwa.

Pani Mieczysława była i zapewne jest osobą przyjazną środowisku, niewątpliwie życzliwą, pełną pasji społecznej, nieżałującą własnego czasu, a często oczywiście i pieniędzy w działalności społecznej. Umiała łączyć trudne obowiązki życia rodzinnego z potrzebą pomagania innym, organizacyjnie niezwykle sprawna, dla niej nie było rzeczy niemożliwych.

Mimo ponad 40-letniej współpracy pokazuje obraz kobiety pracowitej, która posiada ogromny dorobek w działalności na rzecz społeczności lokalnej, uczestnicząc w życiu samorządu (była radną 1998-2002), tworzyła autentyczne więzi integrujące mieszkańców naszej gminy.

 

Bronisława Prokopiec, przewodnicząca KGW w Cmolasie 

-  Panią Marię Rzeszutek poznałam w latach 70. podczas spotkania w urzędzie gminy z okazji Dnia Kobiet, 8 marca, jako kierowniczkę Ośrodka Nowoczesna Gospodyni w Cmolasie. Była bardzo mocno zaangażowana w działalność Kół Gospodyń Wiejskich i była inicjatorką ich działań w gminie Cmolas. W tym czasie była matką dziewięciorga swoich dzieci, a ponadto opiekowała się dziećmi swojej siostry. Jej praca zawodowa to nie była tylko praca w biurze, lecz także udział w spotkaniach i innych formach działalności wszystkich kół w gminie, które odbywały się w różnych porach dnia i wieczoru. Dbała też o swój warsztat pracy, tj. Ośrodek Nowoczesna Gospodyni, który z braku bazy lokalowej mieścił się w wynajmowanych domach prywatnych. Z jej inicjatywy zakupiono sprzęt fryzjerski i zatrudniono fryzjerkę, zakupiono maszynę do szycia i zatrudniono krawcową, w celu świadczenia usług dla miejscowej ludności. Zorganizowała także wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego i wypożyczalnię naczyń. Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni organizował nieodpłatnie kursy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, jak również organizował prelekcje i pogadanki, uczono nowoczesności w rolnictwie. Pani Maria pracowała także zawodowo jako instruktorka SKR.

Ważną rolę każdej wsi spełniały i spełniają organizacje zrzeszające kobiety, które są ogniwem jednoczącym i wspierającym do działań, przy czym prężnie działające koło to zasługa samych kobiet. Pani Maria, pracując zawodowo, poświęcała się pracy społecznej w działalność koła i przechodziła etapy od członkini do przewodniczącej. W tym czasie koła organizowały różne kursy kroju i szycia, makijażu, pieczenia i gotowania, prowadziły odchowalnie piskląt, a w trakcie żniw organizowały dziecińce dla dzieci rolników, dzieci miały zagwarantowaną opiekę, posiłek, zabawę i odpoczynek. Organizowane były corocznie dożynki i wykonywane wieńce dożynkowe. Koordynatorem tych działań była pani Maria, która przez swoją pracowitość, zapał i dobrą energię zjednywała sobie ludzi. W zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego pani Maria utworzyła Zespół Ludowy Cmolasianie, którego jest kierownikiem. Pani Maria Rzeszutek jest Honorową Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie.

 

Karol Ziętek, współzałożyciel zespołu Cmolasianie

- Z panią Marysią poznaliśmy się jeszcze w latach 70. Przyszła do mnie i mówi: Słuchaj Karol, może byśmy stworzyli jakiś zespół. Zaczęliśmy werbować ludzi do zespołu. Pani Maria pisała i układała nam scenariusze. Pierwsze przedstawienie, które napisała, miało tytuł "Wesele Cmolaskie". Zaczęliśmy jeździć po różnych miejscach i występować. Pani Maria napisała m.in. "Darcie pierza", "Rachunek sumienia", "Śniadanie Wielkanocne", "Andrzejki" czy "Poszła baba do doktora", do tego mnóstwo piosenek. Pani Maria aktywna jest do dziś. Występowaliśmy m.in. w Kolbuszowej, Rzeszowie, Rymanowie Zdroju, Dynowie, Dębicy, Krakowie, Sędziszowie czy w Tyczynie. Pani Maria jest bardzo dobrą, miłą i ciepłą kobietą.

Z okazji 90. urodzin cały Zespół Pani życzy
Zdrowia, szczęścia i słodyczy,
Słońce niech Ci zawsze świeci,
I na twarzy uśmiech gości,
By w Twym życiu nie zabrakło,
Marzeń, siły i miłości.
Chcemy dzisiaj podziękować,
Za te lata poświęcone,
Tyle serca włożonego,
Byś fruwała jak skowronek.
Czasem noce zarywałaś,
Skecze, piosenki układałaś.
Serce wielkie masz dla ludzi,
Bo z miłością wciąż się budzisz.
Niech Ci zdrowie dalej służy,
Żyj szefowo jak najdłużej.

Teresa Jadach, wraz z Zespołem Cmolasianie.

- CIEKAWOSTKA -

Maria Rzeszutek ma tak naprawdę na imię Mieczysława, ale większość zna ją jako panią Marię.Dzieci:
Tadeusz, Halina, Gustaw, Kazimierz, Ryszard, Danuta, Marta, Adam, Jacek

Wnuki:
Małgosia, Marcin, Urszula, Ernest, Tomek, Łukasz, Paweł, Marcelina, Jakub, Iwona, Judyta, Rafał, Annabelle, Wiktor, Mateusz, Magdalena, Marek, Maksymilian, Szymon, Mikołaj, Ewa, Karol, Cyryl, Mateusz, Andrzelika, Michał, Filip, Alicja

Prawnuki:
Ania, Tomek, Kane , Xender, Karoline, Borys, Nela, Laura, Rozalia, Maja, Gabriel, Lilian, Milan, Kaya, Pola, Wojtek

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.