Reklama

Mieszkańcy skarżą się na hałas

Opublikowano: wt, 23 cze 2020 15:47
Autor:

Mieszkańcy skarżą się na hałas  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Mieszkańcy Cmolasu skarżą się na hałas dobiegający z jednego z zakładów. Ma im to doskwierać szczególnie teraz, w okresie wiosennym.W tej sprawie pismo do gminy skierowała Bernadetta Wolak- Posłuszny, radna z Cmolasu.

Jak pisze w swojej interpelacji, firma Green Koltex, mająca swój zakład w Cmolasie, w miesiącach zimowych uruchomiła linię produkcyjną lub inną działalność w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. 

- Praca maszyn zlokalizowanych na nowej hali, szczególnie teraz w okresie wiosennym, przy otwartych bramach spowodowała znaczące podniesienie poziomu hałasu dla mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych, a co za tym idzie pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie zakładu

- uważa przedstawicielka mieszkańców.

Za głośno

Radna Wolak-Posłuszny odniosła się do wydanej przez wójta, 24 czerwca 2015 roku, decyzji środowiskowej. Chodzi w niej o dopuszczalny poziom hałasu, który generuje zakład. 

- Wnioskodawca w złożonym wniosku o wydanie decyzji informował, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poziom mocy akustycznej wynosił będzie do 70 decybeli, czyli powyżej dopuszczonych rozporządzeniem norm, a mimo to została wydana pozytywna dla wnioskodawcy decyzja

- zauważa radna Wolak-Posłuszny. Radna prosiła o wyjaśnienie, z czego wynikają rozbieżności w zapisach wydanej decyzji oraz które wartości ujęte w decyzji są obowiązujące dla wnioskodawcy.

- Czy prace w nowej hali produkcyjnej, montaż maszyn lub linii produkcyjnej są zgodne z wydaną przez gminę decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia? Jak do zapisów decyzji ma się uruchomienie nowej linii produkcyjnej w nowo budowanej hali?

- dopytywała przedstawicielka Cmolasu, zwracając uwagę, że nowa hala nie istniała na etapie wydawania decyzji.

- Decyzja środowiskowa przewidywała dwie linie zlokalizowane na jednej hali. Czy jest to zgodne z decyzją i obowiązującymi przepisami prawa - prosiła o wyjaśnienie.

Jak nadmieniła w swoim piśmie radna, wójt wydał decyzję w oparciu o wyniki wstępnej analizy akustycznej, dołączonej do karty informacyjnej przedsięwzięcia, gdzie podano obliczone teoretyczne wartości.

- Czy była prowadzona kontrola poziomu hałasu w środowisku w latach 2016-2019 w okresie działalności zakładu? Proszę o przedstawienie wyników kontroli - czytamy w piśmie.

W imieniu mieszkańców radna Wolak-Posłuszny domaga się także niezwłocznego przeprowadzenia badań poziomu hałasu oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

- Proszę również o poinformowanie z wyprzedzeniem o dacie i godzinie wykonania pomiarów - podkreśla.

Jak zauważa członkini rady gminy, na etapie wydania przez gminę w 2015 roku decyzji środowiskowej Regionalny Dyrektor Ochrony w Rzeszowie w swojej opinii stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Niemniej jednak Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kolbuszowej wydał opinię, że dla projektowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko ze względu na lokalizację inwestycji, rodzaj planowanej działalności oraz związanej z nią emisji zanieczyszczeń do środowiska, oraz emisji hałasu - podkreśla radna.

Bernadetta Wolak-Posłuszny prosiła również o informację, dlaczego mimo rozbieżnych opinii oraz zastrzeżeń co do planowanego przedsięwzięcia lokalnych władz sanitarnych wójt, wydając decyzję, sugerował się tylko opinią jednej instytucji

Decyzje wydane

Jak poinformował Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, nie było fizycznej możliwości obliczania poziomu hałasu dla faktycznie pracującego zakładu, gdyż w tym czasie zagład nie istniał.

- Dlatego też został określony maksymalny poziom hałasu przy pracującym zakładzie na gruntach sąsiednich - wyjaśnił włodarz.

Jak czytamy w odpowiedzi wójta, zgodnie z artykułem 115a. Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

- Dla firmy Green Koltex wydana była jedna z wyżej wymienionych decyzji, w której opisano lokalizację, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu i charakter inwestycji. Nie następowała zmiana przedmiotowej decyzji - wyjaśniał szef gminy.

W lata 2016-2019 urząd gminy nie przeprowadzał pomiaru poziomu hałasu. Jak wyjaśniał wójt Galek, decyzja została wydana po przeanalizowaniu materiału dowodowego - czyli karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) i opinii kolbuszowskiego sanepidu. 

Według rzeszowskiego RDOŚ nie było konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Z kolei sanepid w Kolbuszowej uznał, że należy sporządzić  raport. Jak informuje Barbara Dudzińska, dyrektor kolbuszowskiej inspekcji sanitarnej, to jednak decyzja RDOŚ jest wiążąca i ostateczna. 

Co na to Green Koltex?

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z zakładem Green Koltex w Cmolasie.

- Zapoznaliśmy się z interpelacją radnej. Odnosząc się do niej, pragnę wskazać, że jako przedsiębiorstwo działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wywiązujemy się z obowiązków nałożonych w decyzjach zezwalających nam na taki profil działalności

- na pisał w mailu do redakcji Mirosław Maślach, prezes zakładu i dodał:

- Nie mieliśmy żadnych skarg związanych z hałasem, ani jeden mieszkaniec nigdy nie zwrócił się do nas w tej sprawie. Jeżeli byłby taki temat poruszony, oczywiście zwrócilibyśmy na to uwagę i dołożylibyśmy wszelkich starań, aby rozwiązać taki problem. Pomiary hałasu były wykonywane w jesieni ubiegłego roku, ale w obrębie zakładu pracy. Nie wykonywaliśmy pomiarów poza zakładem, gdyż nie było podstaw do takich badań.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE