Reklama

Mieszkańcy nie płacą za śmieci. Sprawdzamy ile i gdzie [RAPORT]

Opublikowano: ndz, 17 maj 2020 11:13
Autor:

Mieszkańcy nie płacą za śmieci. Sprawdzamy ile i gdzie [RAPORT] - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Sprawdzamy, ile gospodarstw domowych zalega z płatnościami za śmieci i na jaką kwotę są one zadłużone. Jak się okazuje, nie wszyscy mieszkańcy są chętni do płacenia za swoje odpady.

Rosnące ceny za oddawanie odpadów komunalnych często mogą powodować coraz to większe zadłużenia mieszkańców. O podsumowanie 2019 roku i pierwsze cztery miesiące 2020 roku poprosiliśmy gminy z powiatu kolbuszowskiego. W przesłanej wiadomości zapytaliśmy o to, ile gospodarstw domowych w 2019 roku zalegało z płatnościami za swoje śmieci. Ponadto poprosiliśmy urzędy o informacje, ile łącznie wynosiły zaległości w 2019 roku, jeżeli chodzi o płatności za śmieci, ile w 2019 roku przypadków zaległości skierowano do komornika oraz ile w 2019 roku wynosiła najwyższa zaległość, jeżeli chodzi o płatność za śmieci.

Udało nam się także dowiedzieć, ile gospodarstw domowych w 2020 roku zalega z płatnościami za śmieci i na jaką łączną kwotę oraz ile osób w 2020 roku nie złożyło jeszcze swoich deklaracji śmieciowych. Dodatkowo poprosiliśmy o dane z gmin, ile aktualnie jest gospodarstw domowych na terenie danej gminy, które oddają śmieci. 

Niektórzy mieszkańcy wystąpili do swoich gmin z wnioskami o umorzenie płatności za śmieci. Taką informację również przygotowały urzędy.

Gmina Cmolas

▪ 229 gospodarstw domowych zalegało z opłatami za odpady komunalne za 2019 rok.

▪ 107 gospodarstw domowych zalega z opłatami za odpady komunalne (stan na 30 kwietnia 2020 rok).

▪ Łączna wysokość zaległości za 2019 rok wynosiła 27 729 zł (stan na koniec grudnia 2019 rok)

▪ W ciągu 2019 roku gmina Cmolas skierowała 19 wniosków do egzekucji należności.

▪ Najwyższa powstała zaległość w 2019 roku wyniosła 1008 zł.

▪ 258 gospodarstw domowych zalegało z opłatami za odpady komunalne za 2020 rok na kwotę 15 840 zł (stan na 30 kwietnia 2020 rok).

▪ Na terenie gminy 1762 gospodarstwa domowe oddają odpady komunalne

▪ W 2019 i 2020 roku (do końca kwietnia) wpłynęło cztery wnioski o umorzenie płatności na łączną kwotę 648 zł. Wszystkie zostały załatwione pozytywnie.

* Powstałe zaległości w przeważającej większości drobnych kwot najczęściej nieuiszczonych przez zapomnienie właścicieli nieruchomości jak również poprzez ograniczenie działania np. administracji związanej z obecną sytuacją epidemiologiczną. Zaległości są jednak systematycznie wpłacane np. po informacjach przesłanych do dłużników nie tylko pisemnych, ale również przeprowadzonych rozmów telefonicznych z gminy. Natomiast w stosunku do osób, które nie będą regulować należności, zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie egzekucyjne.

Gmina Raniżów

▪ W 2019 roku, jak też w latach poprzednich, według stanu na 31 grudnia 2019 roku z płatnościami za śmieci w gminie Raniżów zalegają 142 gospodarstwa.

▪ Zaległości z tytułu opłat za śmieci za rok 2019, i lata wcześniejsze, na dzień 31 grudnia 2019 rok wyniosły 19 209,65 zł.

▪ W 2019 roku wystawiono 54 tytuły wykonawcze.

▪ Największa zaległość w 2019 roku (za rok 2019 i lata wcześniejsze) to 1140 zł (stan na 31 grudnia 2019 r.).

▪ W 2020 roku, jak też w latach ubiegłych, z płatnościami za śmieci zalega 599 gospodarstw na łączną kwotę 39 825,50 zł.

▪ Deklaracje składane są na bieżąco. W przypadku stwierdzenia faktu niezłożenia deklaracji wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji.

▪ Jeżeli po wezwaniu, deklaracja nie zostanie złożona, wszczynane jest postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▪ Wszystkie osoby na terenie gminy Raniżów objęte zostały systemem odbioru odpadów. Wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje. Na dzień 11 maja 2020 r. tylko trzem osobom naliczono płatność decyzją administracyjną.

▪ Obecnie na terenie gminy jest 1629 gospodarstw, które oddają śmieci.

▪ W 2019 i 2020 roku nie było wniosków o umorzenie płatności za śmieci.

Gmina Majdan Królewski

▪ W 2019 roku 177 gospodarstw domowych zalegało z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▪ Zaległość z tytułu tzw. podatku śmieciowego na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 31 289,94 zł.

▪ W 2019 roku zostało wystawionych pięć tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z tytułu zaległości za odpady komunalne.

▪ Najwyższa zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1 435,50 zł (zaległość za 2019 rok i lata ubiegłe).

▪ Na 30 kwietnia 2020 zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 70 826,18 zł, co stanowi 523 gospodarstwa domowe.

▪ Do chwili obecnej zostały przedłożone wszystkie deklaracje z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▪ Aktualna liczba gospodarstw domowych, które oddają śmieci, to 2 278.

▪ W 2019 roku wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłat za śmieci, w którym postępowanie w tym zakresie zostało umorzone ze względu na jego bezprzedmiotowość. W 2020 roku nie został złożony żadem wniosek o umorzenie.

Gmina Dzikowiec

▪ Na koniec grudnia 2019 roku 81 gospodarstw zalegało z opłatą śmieciową.

▪ Zaległości wynosiły na koniec 2019 roku: 13 406,51 zł.

▪ W 2019 roku nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego.

▪ Najwyższa zaległość w 2019 roku wyniosła 432 zł.

▪ Na 30 kwietnia 2020 roku 306 gospodarstw zalega z opłatą śmieciową, a zaległości wynoszą 30 628,20 zł.

▪ Deklaracje nie zostały złożone z trzech nieruchomości, wobec których wszczęto postępowanie.

▪ W systemie odbioru śmieci jest 1303 gospodarstwa zamieszkałe.

▪ W 2019 roku nie wpłyną żadem wniosek o umorzenie opłaty śmieciowej.

Gmina Niwiska

▪ 57 gospodarstw i 7 podmiotów w 2019 roku zalegało z płatnościami za swoje śmieci.

▪ Łączne zaległości wynosiły 11 423,55 zł (2019 r. plus lata ubiegłe niewyegzekwowane jeszcze przez komornika).

▪ Wystawiono 40 tytułów wykonawczych.

▪ Najwyższa zaległość wynosiła 1360,05 zł (2019 r. + lata ubiegłe).

▪ 115 gospodarstw plus 8 podmiotów w 2020 roku zalega z płatnościami za śmieci (dane na koniec kwietnia) na kwotę 15 427,40 zł.

▪ Deklaracje przyjmowane i weryfikowane są na bieżąco.

▪ 1541 gospodarstw i 76 podmiotów oddaje odpady komunalne na terenie gminy.

▪ Do gminy nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie płatności.

Gmina Kolbuszowa

▪ Na 31 grudnia 2019 r. zaległości w płaceniu tzw. podatku śmieciowego występowały w 787 gospodarstwach domowych.

▪ W 2019 r. gmina Kolbuszowa posiadała przypis należności w wysokości 3 315 829,41 zł. Ostatecznie wpłynęło do budżetu gminy 3 080 151,02 zł.

▪  Łączna kwota zaległości wymagalnych na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 154 700,58 zł – co stanowi 4,7 proc. ogółem należności.

▪ Zaległości te można pogrupować w następujący sposób: od 1 do 6 m-cy  - kwota 24 972,45 zł; od 7 do 9 m-cy – kwota 21 565,20 zł, od 10-12 m-cy – kwota 48 984,98 zł, powyżej 12 m-cy – kwota 59 177 ,95 zł

▪ Analogicznie w roku 2018 – kwota zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 139 655,54 zł, a przypis należności 2 347 456,36 zł, co stanowi 5,9 proc.

▪ Gmina Kolbuszowa prowadzi egzekucję należności m.in. poprzez tytuły wykonawcze kierowane celem ściągalności do urzędu skarbowego.

▪ Tytuły wykonawcze przesłane do Urzędu Skarbowego w 2019 r. to liczba 161 sztuk.

▪ Wpłaty od komornika – 29 910,92 zł, odsetki 1 706,77 zł koszty 1 202,50 zł.

▪ 20 osób posiada zaległości z 2013 r. w wysokości 259,20 zł.

▪ Najwyższa zaległość na koniec 2019 r. (narastająco od 2013 r.) wyniosła u jednego płatnika 2 898,00 zł. Podatnik ten otrzymywał regularnie tytuły wykonawcze i w tym przypadku tylko jeden raz udało się uzyskać kwotę 36,20 zł.

▪ Gospodarstwa domowe, na których występują zaległości: 2017 na łączną kwotę 267 374,30 zł narastająco (dane na koniec kwietnia 2020 roku).

▪ W związku ze mianą uchwał, na dzień dzisiejszy do systemu powinno wpłynąć 5222 deklaracje. Należy podkreślić, że nieruchomości wielolokalowe składają deklaracje zbiorcze. Do chwili obecnej  zostało wprowadzonych 2 797 deklaracji, na wprowadzenie oczekuje 1097. Nowe deklaracje napływają na bieżąco. Mieszkańcom, którzy nie złożą deklaracji, zostanie wszczęte postępowanie, a opłata zostanie naliczona decyzją.

▪ Na 15 kwietnia 2020 r. systemem gospodarowania odpadami w gminie Kolbuszowa było objętych 6266 gospodarstw domowych, w tym 1199 gospodarstw z budynków wielolokalowych. 

▪ W analogicznym okresie 2019 roku systemem gospodarowania odpadami objętych było 6 121 gospodarstw domowych, w tym 1178 gospodarstw z budynków wielolokalowych.

▪ Rok 2019 wpłynęło 12 wniosków o umorzenie płatności, w tym: 6 decyzji odmownych, 5 decyzji umorzeniowych (zmiana adresu zamieszkania do innej gminy, brak informacji od podatników o zmianie adresu zamieszkania lub złożenia ponownej deklaracji na nowy adres zamieszkania bez wycofania poprzedniej, śmierć podatnika) oraz jedna decyzja o rozłożeniu na raty. 

▪ Rok 2020 – dwa wnioski o umorzenie, w tym dwie decyzje odmowne.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE