Reklama

Kontynuujemy temat podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok w gminie Cmolas

Opublikowano:
Autor:

Kontynuujemy temat podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok w gminie Cmolas - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Reszta wiosek podzieliła swoje pieniądze na poszczególne inwestycje. Głównymi założeniami w każdym z sołectw są remonty i utrzymanie dróg gminnych. Mieszkańcy chętnie przeznaczali pieniądze również na jednostki OSP oraz na doposażenia szkół i kół gospodyń.

Hadykówka

 

Na zebranie, które odbyło się 30 września, przybyło 37 mieszkańców wsi. Podzielili oni swoje pieniądze. Tadeusz Jagodziński, sołtys wsi, poinformował, że budżet na 2019 rok wynosi 38 945,50 zł. Zebrani uznali, że 13 tys. zł przeznaczone zostanie na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadykówce. Strażacy zakupią za te pieniądze mundury specjalne i galowe oraz sprzęt ratunkowo-gaśniczy. 

Na zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi, na zakup artykułów i nagród, wieś przeznaczyła 4 tys. zł. Za kolejne 7 tys. zł mają zostać wykonane piłkochwyty na boisku sportowym, a także zostaną zakupione stroje sportowe. Koło gospodyń otrzyma nowe stroje ludowe. Z budżetu sołeckiego poszło na to zadanie 2 tys. zł. Ostatnią inwestycją ma być zakup nowego namiotu wielofunkcyjnego dla szkoły podstawowej. Do tego zorganizowana zostanie wycieczka dla uczniów. Obie te inwestycje mają kosztować 4 tys. zł.

Obecny na zebraniu Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, przedstawił plan na kolejne lata. Zawarte są w nim różne inwestycje, m.in. przebudowa drogi Zapole, zakup samochodu dla OSP, budowa boiska z nawierzchnią tartanową przy szkole oraz wykonanie remontu nawierzchni stadionu. Jedną z głównych inwestycji miałaby być kontynuacja chodników i zjazdów przy krajowej drodze nr 9, tak aby połączyć się z chodnikiem w Komorowie.

Największym problemem mieszkańców okazują się być niebezpieczne odcinku "dziewiątki". Zebrani apelowali o przejście dla pieszych obok przystanku na górce w Hadykówce. Jak poinformował włodarz gminy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraża zgody na przejście, ze względu na brak lewoskrętu na drodze.

 

Jagodnik

Zebranie wiejskie odbyło się 9 września. Przybyło na nie 21 osób, na 390 uprawnionych. Andrzej Gul, sołtys wsi, poinformował, że na rok 2019 mieszkańcy mają do rozdysponowania 26 482,94 zł. 

Mieszkańcy postanowili przeznaczyć 20 tys. zł na zakup rolet w celu ostatecznego zabezpieczenia "grzybka" (podłogi) oraz montaż klimatyzacji. Profilaktycznie zostanie zakupiony także kamień na doraźne remonty dróg za 3 tys. zł. Z pieniędzy sołectwa strażacy otrzymają doposażenie i mundury za 2,9 tys. zł. Na zorganizowanie Dnia Dziecka w Jagodniku w przyszłym roku zostało przekazane 582,94 zł.

Mieszkańcy zgłaszali również sprawy różne. Między innymi brak autobusów, które mogłyby dowozić młodzież i dzieci do szkoły.

 

Toporów

Na zebranie, które odbyło się 1 września, przybyło 16 zainteresowanych spotkaniem wiejskim. Zbigniew Łącz, sołtys Toporowa, poinformował zebranych, że budżet sołectwa na rok 2019 wynosi 10 593,18 zł. Z wiejskiej kasy na zakup i dowóz kruszywa oraz odnowienie rowów dróg gminnych przeznaczono 7 tys. zł. Resztę, czyli 3 593,18 zł, przekazano na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Toporowie.

Ponadto sołtys poinformował, że zmienia się podział funduszu z 2018 roku, który wynosił 10 096,09 zł. Z ubiegłego roku pieniądze poszły również na remont i doposażenie świetlicy, w kwocie 6 535 zł. Na drugie zadanie, czyli remont dróg gminnych, wieś przeznaczyła 3 561,09 zł. W głosowaniu jawnym 12 zebranych było za, natomiast czwórka z obecnych wstrzymała się od głosowania za takim podziałem pieniędzy.

 

Kłodziny

 

Zebranie wiejskie odbyło się 15 września i wzięło w nim udział 16 mieszkańców. Damian Magda, sołtys, przedstawił budżet wsi. Sołectwu na 2019 rok przysługuje 10 748,96 zł do rozdysponowania. Postanowiono, że 7 tys. zł przeznaczone zostanie na postawienie słupa oświetleniowego na placu rekreacyjno - wypoczynkowym, wraz z licznikiem i doprowadzeniem do niego prądu. 14 osób było za, natomiast dwie były przeciw temu pomysłowi. Resztę pieniędzy, czyli 3 748,96 zł, sołectwo przeznaczyło na wykonanie ogrodzenia placu. Za tym pomysłem opowiedziało się 12 zebranych, dwie osoby się wstrzymały, a jedna była przeciw. Ostatnie pieniądze, czyli 250 zł, przeznaczono na zakup paliwa i utrzymanie czystości na tym placu. Tutaj 13 osób było za, 2 się wstrzymały, a jedna była przeciwna. Przegłosowano wszystkie wnioski.

Mieszkańcy uskarżali się na zebraniu na oświetlenie uliczne, które według nich świeci się zbyt krótko, a także wnioskowali o lepsze utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE