Reklama

Kolejne sołectwa w gminie Cmolas podzieliły swoje pieniądze

Opublikowano:
Autor:

Kolejne sołectwa w gminie Cmolas podzieliły swoje pieniądze - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Na co zostały przeznaczone fundusze wsi?

W poprzednim numerze Korso przedstawiliśmy podział pieniędzy w Dąbrówce, Jagodniku, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Baranowskich i Trzęsówce. Na co poszły pieniądze w pozostałych miejscowościach i jakie inwestycje planują zrealizować gminni samorządowcy w 2020 roku? 

Na złe drogi i lampy

 

Spotkanie w Toporowie odbyło się 21 września. Pojawiło się na nim 13 mieszkańców sołectwa.Wieś miała do rozdysponowania ponad 10 tys. zł. Sołtys Zbigniew Łącz w imieniu rady sołeckiej zaproponował, aby przeznaczyć te pieniądze na remont dróg gminnych na terenie sołectwa, czyli na dowiezienie dwóch samochodów kruszywa oraz na projekt oświetlenia ulicznego - zawieszenie czterech lamp. Jak uzasadnił sołtys Łącz, wykonanie pierwszego zadania jest konieczne ze względu na zły stan dróg gminnych, występujące ubytki w nawierzchni oraz zagłębienia. - Remont dróg przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy warunków życia mieszkańców - czytamy w protokole zebrania.

Drugie zadanie ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców. - Należy dołożyć wszelkich starań, aby planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane - uzasadniał gospodarz wsi. Wszyscy mieszkańcy obecni na zebraniu opowiedzieli się za takim podziałem funduszu. 

 OSP i szkoła 

 

W Porębach Dymarskich zebranie odbyło się 8 września. Teresa Maciąg, sołtys wsi, przedstawiła zebranym wnioski, które wpłynęły na jej ręce. Pierwszy składał się z czterech zadań na łączną kwotę ponad 25 tys. zł. Rada sołecka prosiła m.in. o przeznaczenie pieniędzy na poprawę jakości dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem, wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Grabie-Hadykówka, wykonanie drogowskazów z numeracją domów do poszczególnych przysiołków wzdłuż drogi powiatowej. We wniosku znalazła się także organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

OSP i dyrektor szkoły podstawowej wraz z radą pedagogiczną i radą rodziców zwróciły się z prośbą o zakup pompy pływającej, szlamowej oraz wyposażenie w sprzęt oddziału przedszkolnego.

Ostatnia z próśb dotyczyła prac budowlano-konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Porębach Dymarskich. Niestety na to zadanie zabrakło pieniędzy z funduszu sołeckiego. 

 - Zakup pompy dla OSP jest niezbędny, w razie większy kataklizmów i powodzi nie ma czym wypompować wody - czytamy w uzasadnieniu. - Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego będzie służył najmłodszym, a w oddziale są także dzieci 4-letnie. Obecnie wyposażenie jest stare i niedostosowane, bez wymagań i certyfikatów - uzasadnia sołtyska w protokole. - Niezależnie od poglądów remont kościoła jest potrzebny nam wszystkim - dodaje, jeżeli chodzi o trzeci wniosek. 

Poprawa jakości 

 

Mieszkańcy Cmolasu mieli do rozdysponowania ponad 40 tys. zł. Jak czytamy w uzasadnieniu podziału, zgłoszone przedsięwzięcia zgodnie z wolą i przekonaniem mieszkańców będą służyły poprawie jakości warunków życia całej społeczności. - Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przyczyni się do wzrostu zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców sołectwa - uzasadnia Krzysztof Sochacki, sołtys, w protokole. - Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów pokazów i prezentacji stanowi o integracji społeczeństwa. Jak dodaje gospodarz wsi, jeżeli chodzi o festyn rodzinny, dzieci mogą nieodpłatnie korzystać z wesołego miasteczka i różnych zabaw z animatorami. - W zakresie ochrony przeciwpożarowej ulegnie poprawie gotowość bojowa jednostki OSP, a wykonanie oświetlenia ulicznego, jak również remont dróg będą służyć poprawie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Poprawić plac rekreacyjny 

 

Zebranie wiejskie w Kłodzinach odbyło się 14 września. Pojawiło się na nim 13 osób, czyli więcej niż 5 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania. Wieś miała do rozdysponowania na 2020 rok 10 968,84 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że te pieniądze pójdą na utrzymanie placu z rekreacyjno-wypoczynkowego i roboty przy drodze gminnej. Także wykonanie projektu placu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz doposażenie istniejącego placu ma pochodzić z funduszu wsi. -  Istniejący plac byłby atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców w celu spędzenia wolnego czasu, musi być miejscem uporządkowanym - czytamy w uzasadnieniu. Mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć też pieniądze m.in na paliwo do kosiarki, farbę oraz naprawę posiadanego sprzętu. Zgłosili oni także potrzebę wykonania projektu placu rekreacyjno-wypoczynkowego, aby spełniał odpowiednie warunki techniczne. Chcą, aby było tam więcej sprzętów dla dzieci, huśtawki, karuzele. Jak się okazuje, młodzież sołectwa spędza dużo czas na placu, często grając w piłkę siatkową. Wieś wnioskowała także o zakup piłek dla nich. 

Na boisko i OSP 

 

Mieszkańcy Hadykówki spotkali się 22 września. Teresa Krzysztofińska, sołtyska wsi, przedstawia propozycję podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok. Mieszkańcy zdecydowali się doposażyć świetlice wiejską. Duża część funduszu pójdzie także na dofinansowanie wykonania projektu boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej przy szkole podstawowej oraz wykonania projektu oświetlenia boiska sportowego. Z pieniędzy zostanie doposażona także jednostka OSP.

Hadykówka
Do podziału: 40 178,90 zł
- na doposażenie budynku świetlicy wiejskiej i zaplecza, w tym zakup stolików i drobnego sprzętu, zakup drzwi wejściowych do zamontowania w świetlicy od strony boiska sportowego - 5178,90 zł,
- dofinansowanie wykonania projektu boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej przy szkole podstawowej - 20 tys. zł,
- wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego - 5 tys. zł,
- doposażenie jednostki OSP, zakup sprzętu, w tym uzupełnienie wyposażenia strażnicy i samochodu strażackiego - 10 tys. zł
Kłodziny
Do podziału: 10 968,84 zł
- utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego, roboty przy drodze gminnej - 1200 zł,
- wykonanie projektu placu rekreacyjno-wypoczynkowego - 5000 zł,
- doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego - 4768,84 zł
Cmolas
Do podziału: 40178,90 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 6 tys. zł,
- podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego - 3278,90 zł,
- organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, festyn rodzinny - 2500 zł,
- zwiększenie gotowości bojowej OSP Cmolas - 8,5 tys. zł,
- remont dróg gminnych położonych w sołectwie Cmolas - 4 tys. zł,
- pobudzanie do aktywności obywatelskiej - 3 900 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy Krzywej Drodze - 12 tys. zł
Poręby Dymarskie
Do podziału: 40178,90 zł
- poprawa jakości dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem - 10 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Grabie-Hadykówka - 9 tys. zł,
- wykonanie drogowskazów z numeracją domów do poszczególnych przysiółków wzdłuż drogi powiatowej - 4 tys. zł,
- organizacja imprezy dla mieszkańców - 2178,90 zł - doposażenie jednostki OSP zakupy pompy pływającej szlamowej - 9 tys. zł,
- doposażenie budynku mienia komunalnego, zakup mebli zgodnie z certyfikatami zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego - 6000 zł
Toporów
Do podziału: 10 888,48 zł
- remont dróg gminnych na terenie sołectw, na dowiezienie dwóch samochodów kruszywa - 2500 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego oraz zawieszenie czterech lamp - 8388,48 zł

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE