Reklama

GMINA NIWISKA. Radni się pochylą

Opublikowano:
Autor:

GMINA NIWISKA. Radni się pochylą  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI W czwartek (27 czerwca) w Urzędzie Gminy Niwiska radni zasiądą do obrad. Nad czym samorządowcy będą dyskutować?

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (28.05.2019r.).

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.

5. Raport o stanie Gminy Niwiska wraz z rozpatrzeniem sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2018 rok.

a) raport o stanie Gminy Niwiska

b) wystąpienie Wójta Gminy

c) debata

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niwiska wotum zaufania

e) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

f) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

g) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok

h) zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2018 rok

i) zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

j) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niwiska na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niwiska.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE