Reklama

GMINA KOLBUSZOWA. Przemoc w rodzinie. Cierpią również mężczyźni

Opublikowano:
Autor:

GMINA KOLBUSZOWA. Przemoc w rodzinie. Cierpią również mężczyźni  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Kobiety i dzieci - to w większości osoby, które najczęściej dotykane są przemocą domową. Gdzie mogą znaleźć pomoc?

W 2018 roku zjawisko przemocy w rodzinie w gminie Kolbuszowa wystąpiło w 104 rodzinach (243 osób). W 83 z nich przemoc zarejestrowano raz w roku. W 20 rodzinach zdarzenia takie wystąpiły od 2 do 5 razy, a w jednej 6 razy w roku lub częściej. 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc psychiczna lub emocjonalna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna, przemoc seksualna lub połączenie różnych form przemocy. 

Osoby poszkodowane do przede wszystkim kobiety (125 osób) i dzieci (83) w większości do 13 roku życia. Na terenie gminy występuje także przemoc wobec mężczyzn. Są to jednak przypadki mniej liczne – 14 proc. wszystkich poszkodowanych w 2018 r.

W ciągu ostatnich lat kobiety stanowiły niewielki odsetek jako sprawcy przemocy. 

 Ankieta

Jak mieszkańcy gminy Kolbuszowa wyobrażają sobie przemoc domową? Z jakimi jej rodzajami się spotkali w swoim życiu? O to zapytano grupę ponad 200 osób. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od lipca do września 2019 r. 

Na podstawie zebranych odpowiedzi powstał dokument zawierający informacje na temat występowania problemu przemocy w rodzinie oraz okoliczności i postaw związanych z tym zjawiskiem w gminie Kolbuszowa. 

- Głównym celem diagnozy było pozyskanie opinii i postaw mieszkańców wobec zjawiska przemocy domowej. Skupiło się również na znajomości instytucji z terenu gminy świadczących pomoc w sytuacji występowania problemu przemocy oraz znajomość dokumentów dotyczących przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy wśród uczestników badania - wyjaśniają przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Jak zaznaczają, diagnozowanie środowiska lokalnego pozwoli na podejmowanie efektywniejszych i skuteczniejszych działań. Zakres, jaki obejmują, to przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jej profilaktyki. - Pozwoli również na podjęcie skoncentrowanych działań na największych grupach ryzyka, dopasowanych do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności - wyjaśnia pracownik MOPS-u.

Opinie mieszkańców

Z odpowiedzi zebranych od 204 osób wynika, że za przemoc w rodzinie większość badanych uważa bicie (94 proc.), popychanie (71 proc.), szarpanie (68 proc.), poniżanie (62 proc.), wyzwiska (62 proc.), zmuszanie do obcowania płciowego (60 proc.), odbieranie pieniędzy (51 proc.), wrzaski (50 proc.). Zdecydowanie mniej badanych zaklasyfikowało do przemocy takie działania jak niszczenie mienia (39 proc.), zaniedbywanie (30 proc.), izolowanie (24 proc.) czy brak opieki 19 proc.

Pytano również badanych, czy znają przypadki występowania przemocy w rodzinie w gminie Kolbuszowa. Na to pytanie pozytywnie odpowiedziało 70 proc. badanych. Negatywnie 22 proc., a 8  proc. respondentów odpowiedziało, że nie pamięta. Spośród respondentów 68 proc. spotkało się z przemocą w rodzinie (niekoniecznie własnej). 

Z odpowiedzi na pytanie, z jakimi formami przemocy się spotkali, wynika, że najczęstszymi formami były: przemoc fizyczna (59 proc.), przemoc psychiczna 43 proc., przemoc ekonomiczna 23 proc. i seksualna. 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie pamięta. Spośród pytanych 68 proc. spotkało się z przemocą w rodzinie (niekoniecznie własnej).  Natomiast 13 proc. badanych doświadczyło przemocy ze strony członka rodziny. W zdecydowanej większości przypadku jako sprawca przemocy wymieniany był mąż.

- Badanie potwierdziło tezę, że przemoc domowa jest w dalszym ciągu tematem tabu, którego główną przyczyną jest wstyd przed innymi - podkreślają twórcy ankiety. 

Oni pomogą:

Zespół Interdyscyplinarny
Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3
Tel. 17 227 40 86

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 801 12 00 02

Policyjny Telefon Zaufania
Tel. 800 12 02 26

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21a
Tel. 17 227 11 33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10
Tel. 17 744 57 17

Komenda Powiatowa Policji
Kolbuszowa, Plac Wolności 1
Tel. 17 227 53 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej
Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10
Tel. 17 227 11 56
Przemoc w rodzinie to...

Każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE