Reklama

GMINA CMOLAS. Więcej pieniędzy na bezpańskie zwierzęta

Opublikowano:
Autor:

GMINA CMOLAS. Więcej pieniędzy na bezpańskie zwierzęta - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Gmina Cmolas planuje przeznaczyć w 2020 roku 20 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W zeszłym roku wydała na to ponad 19 tys. zł.

Cmolaski urząd co roku zawiera porozumienia na przyjmowanie bezdomnych psów, odłowionych na terenie gminy do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zawiera także umowy z lekarzem weterynarii na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym.

Ponadto gmina zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt.

 

Na 2020 rok

Kwota na realizację zadań wynikających z programu została zabezpieczana w budżecie gminy Cmolas na 2020 rok to 20 tys. zł. Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, ich  sterylizację lub kastrację gmina planuje przeznaczyć tysiąc złotych. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ma wynieść 6 tys. zł. Na wyłapywanie, transport i zabezpieczenie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt zabezpieczono 7 tys. zł. 

Kolejny tysiąc ma być przekazany na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. Na pozostałe zadania realizowane w ramach programu, czyli zakup karmy, środków leczniczych itp. przeznaczono 5 tys. zł.

 

Za 2019 rok

 Jak informuje Eugeniusz Galek, wójt gminy Cmolas, w 2019 roku na realizację programu opieki na bezdomnymi zwierzętami wydano łącznie 19 499,27 zł. W ubiegłym roku nie przeprowadzano kastracji i sterylizacji kotów. 

Na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych wydano 435 zł. Na wyłapywanie i miejsca w schronisku wydano 13 800,60 zł. Nie było przypadków sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi. Na pozostałe zadania wydano kwotę 5 263,67 zł. W 2019 roku wyłapano 11 bezdomnych psów.

 

Opieka nad kotami

 

Gmina sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi poprzez dokarmianie. Ma też obowiązek przeprowadzania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, jeżeli takie są na terenie gminy. Stara się także poszukiwać wolontariuszy zainteresowanych dokarmianiem kotów.

Odławianie zwierząt bezdomnych jest realizowane po przyjęciu zgłoszenia o zwierzęciu pozostającym bez opieki, w szczególności chorym lub powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa. Po uzyskaniu zgłoszenia o zwierzęciu przebywającym w miejscu publicznym, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, pracownik urzędu podejmuje działania zmierzające do ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia. W przypadku nieustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, lub nieznalezienia nowego właściciela, pracownik zleca odłowienie zwierzęcia i umieszczenie go w schronisku dla zwierząt bądź czasowo przytulisku prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych.


Poszukiwanie nowych właścicieli

 

Dla bezdomnych zwierząt gmina oraz schronisko starają się znaleźć nowych właścicieli. Gmina ma także za zadanie zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W tym przypadku urząd w Cmolasie współpracuje z kolbuszowskimi lecznicami. 

Gmina stara się także ograniczać populację bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska przez obligatoryjną ich sterylizację i kastrację. Urząd może także zlecić sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych przekazywanych do adopcji, jeśli nowy właściciel wyrazi taką potrzebę. Dopuszcza się także usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących.

Gdzie zgłosić?

W przypadku wałęsających się bezdomnych psów należy zgłosić się do Urzędu Gminy Cmolas osobiście lub dzwoniąc pod nr. 17 283 77 02.
Założenia programu będą realizowane poprzez:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt,

- opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

- odławianie bezdomnych zwierząt,

- obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

- sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych przekazywanych przez gminę do adopcji,

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE