Reklama

Alimenciarze z gminy Raniżów nie chcą płacić. Ile wynosi ich zadłużenie?

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: pixabay.com

Alimenciarze z gminy Raniżów nie chcą płacić. Ile wynosi ich zadłużenie? - Zdjęcie główne

Jak wynika z danych, częściej od płacenia alimentów uchylają się mężczyźni. | foto pixabay.com

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

WIADOMOŚCI Uchylają się od płacenia, a długi rosną. Ośrodki Pomocy Społecznej poinformowały o dłużnikach alimentacyjnych, którzy nie płacą zasądzonych alimentów.

Przygotowaliśmy raport z podziałem na gminy z naszego powiatu, dotyczący dłużników alimentacyjnych. Nie ma gminy, w której nie byłoby osób, które uchylają się od płacenia zasądzonych przez sąd alimentów. Sprawy te często kierowane są do prokuratury. 

 

Jakie kary mogą czekać na dłużników? Może to być kary grzywny bądź kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Zazwyczaj sąd wymierza karę około roku pozbawienia wolności. Należy jednak podkreślić, że pomimo odsiadki taka osoba nadal powinna zapłacić zaległą kwotę przysługującą z tytułu alimentów.

Poniżej przedstawiamy dane z gminy Raniżów. 

Na terenie gminy Raniżów jest trzech dłużników i siedmiu dłużników spoza gminy. Łączne zadłużenie wszystkich dłużników na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi - 576 218,53 zł, z kolei z odsetkami kwota ta wynosi 779 862,36 zł.

Dłużnik "rekordzista" posiada zadłużenie w wysokości 63 037,87 zł.

Z terenu gminy dziesięć osób otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z którego wypłacono 119 027,27 zł.

W 2021 roku dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 66 575,71 zł. Raniżowski GOPS nie kierował zawiadomień do prokuratury ani wniosków o odebranie prawa jazdy do starostwa. 

Jakie są warunki przyznania pomocy pochodzącej z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

* obywatelom polskim

* cudzoziemcom.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł netto.

Przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł, nie skutkuje automatycznie utratą prawa do tych świadczeń.

Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłat następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, np. ośrodku pomocy społecznej.

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  •  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  •  zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
 

  1.  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  2.  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
  3. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
  4. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
  5.  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę, lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu m.in. czytać ekskluzywne materiały PREMIUM dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i prowadzić dyskusję na portalowym forum i aby Twoje komentarze były wyróżnione.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy